Συνεδριακός Χώρος

Αμφιθέατρο του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών
Αγίου Δημητρίου 158Α, Θεσσαλονίκη