Conference Venue

Amphitheatre of The Tellogleion Arts Foundation
158A Agiou Demetriou Street Thessaloniki