Φωτογραφίες & Βίντεο

Κλείσιμο Συμποσίου: Φοιτητές/τριες παίζουν μια σκηνή από το έργο του Σαίξπηρ Βασιλιάς Ερρίκος ο Ε'