Μεταπτυχιακές Σπουδές Β' κύκλου (Διδακτορικό Δίπλωμα)

Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στον κύκλο του Διδακτορικού Διπλώματος από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου και από 1 Απριλίου έως 15 Μαΐου κάθε έτους. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος. Περισσότερες πληροφορίες στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Έντυπο Αίτησης: phd_application_form.doc.


Τομέας/ΔΠΜΣ Ταξινόμηση Κατάσταση

ΤίτλοςΒάση Δεδομένων Διδακτορικών Διατριβών


1. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΚΥΝΘΙΑ (2017)
Τίτλος: Moving on the Globe: Issues of Mobility and Migration in a Globalized World as Depicted in Films of the 21st century
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γεώργιος | Πασχαλίδης Γρηγόριος | Αδάμου Χριστίνα


2. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ (2017)
Τίτλος: Η Κατοχή και ο Εμφύλιος στον Ελληνικό Κινηματογράφο: επιρροές και επιδράσεις στη θεματολογική εξέλιξη των ταινιών της περιόδου 1946-2009 Filmic Representations of the Occupation and the Civil War in Greece
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχάλης | Καλογεράς Γιώργος | Θανούλη Ελευθερία


3. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (2017)
Τίτλος: Young learners' L2 input and output in the 3rd Experimental Primary School of Evosmos: The Young Learner Corpus of English (yoLeCorE)
Τριμελής Επιτροπή: Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Αλεξίου Θωμαή | Μητσικοπούλου Βασιλική


4. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ  (2017)
Τίτλος: The use of learners’ L1 in teacher oral feedback: its effect on L2 development
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Αγαθοπούλου Ελένη


5. Ονοματεπώνυμο: ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (2017)
Τίτλος: An assessment of explicit and implicit instruction in the context of the interface debate
Μετάφραση: Μία αξιολόγηση της ρητής και υπόρρητης διδασκαλίας στα πλαίσια της συζήτησης διεπαφών
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Αγαθοπούλου Ελένη | Παπαδοπούλου Δέσποινα


6. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2017)
Τίτλος: Differential instruction for the teaching of English in the Greek State School
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Καραβά Ευδοκία


7. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (2017)
Τίτλος: Raising Pragmatic Awareness in the Greek EFL Context: Noticing and Reflecting on the Consequentiality of Differences
Τριμελής Επιτροπή: Kουτούπη-Kητή Ελίζα | Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Κόντος Νικόλαος


8. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ ΕΛΕΝΗ (2017)
Τίτλος: Ο αφηγηματικός λόγος ως εργαλείο μέτρησης επικοινωνιακών διαταραχών Narrative discourse as a measure of communication disorders
Τριμελής Επιτροπή: Tσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Παπαδοπούλου Δέσποινα | Νικολοπούλου Αγγελική


9. Ονοματεπώνυμο: ΝΤΑΚΑΡΗ BΙΡΓΙΝΙΑ (2017)
Τίτλος: Performing cancer: toward an aesthetic of the unpresentable
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Δέτση Ζωή | Παστουρματζή Δόμνα


10. Ονοματεπώνυμο: ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΜΑΧΗ (2017)
Τίτλος: 'There was a numerous family': Jane Austen's re-appropriation of the population debate
Τριμελής Επιτροπή: Kίτση-Μυτάκου Κατερίνα | Δεσποτοπούλου Άννα | Σχοινά Μαρία


11. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (2017)
Τίτλος: Η επίδραση της διδακτικής εμπειρίας και της επιμόρφωσης στις απόψεις Ελλήνων καθηγητών αγγλικής σχετικά με τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. The effects of teaching experience and of in-service training on the beliefs Greek EFL teachers hold about foreign language teaching
Τριμελής Επιτροπή: Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Ματθαιουδάκη Μαρίνα


12. Ονοματεπώνυμο: ΦΑΛΤΖΗ ΡΩΞΑΝΗ (2017)
Τίτλος: Attitudes towards English as an international language in a Greek tertiary educational setting.
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Τζωαννοπούλου Μαρίνα | Σηφάκης Νικόλαος


13. Ονοματεπώνυμο: MINASYAN STELLA  (2016)
Τίτλος: Gender differences in language use and behavior in EFL Classroom interaction: Primary Schools in Greece
Τριμελής Επιτροπή: Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Τσοκαλίδου Πετρούλα | Σουγάρη Αρετή-Μαρία


14. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ (2016)
Τίτλος: The effects of bilingualism on verbal and non verbal cognition: The micro- and macro-structure of narratives in the weak and the dominant language of the bilingual child
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Αγαθοπούλου Ελένη | Μασούρα Ελβίρα


15. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ (2016)
Τίτλος: The cognitive process of metonymy and its functions in the acquisition of areas of grammar: the word-formation process of suffixation
Μετάφραση: Η γνωσιακή διαδικασία της μετωνυμίας και οι λειτουργίες της στην κατάκτηση περιοχών της γραμματικής: η παραγωγική διαδικασία της επιθηματοποίησης
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου Αγγελική | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Βελούδης Ιωάννης


16. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  (2016)
Τίτλος: Edgar Allan Poe’s Presence in Greek Letters (1978-1893)
Τριμελής Επιτροπή: Γεμενετζή-Μαλαθούνη Σμάτη | Kαλογεράς Γιώργος | Ραπατζίκου Τατιανή


17. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ (2016)
Τίτλος: Native American Autobiography: The Communitist Perspective in William Apess, Charles Eastman, Sarrah Winnmucca and Zitkala-Sa
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γεώργιος | Πασχαλίδης Γρηγόρης | Δέτση Ζωή


18. Ονοματεπώνυμο: EKER-ΡΟΔΙΤΑΚΗ ARZU (2015)
Τίτλος: Literary Journalism and Translation as Dynamics in the Recontextualization of Traveling Fiction: Orhan Pamuk's Pre-Nobel Novels in English and Their Reception in Reviews
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David | Καλογεράς Γιώργος | Αποστόλου Φωτεινή


19. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ (2015)
Τίτλος: Uncommon Belonging: Redefining Identity, Rethinking Community in Contemporary Caribbean Fiction
Μετάφραση: Ασυνήθης συμβίωση: επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας και της κοινότητας στη σύγχρονη λογοτεχνία της Καραϊβικής
Τριμελής Επιτροπή: Θεοδοσιάδου Γιούλη | Γιαννοπούλου Έφη | Καλογεράς Γιώργος


20. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2015)
Τίτλος: The negotiation of reality: a cognitive approach to the perception digital Hollywood cinema
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχάλης | Καλογεράς Γιώργος | Πασχαλίδης Γρηγόρης


21. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΤΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ (2015)
Τίτλος: The Acquisition of Aspect and Motion Verbs in the Native Language
Τριμελής Επιτροπή: Tσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Σταύρου-Σηφάκη Μελίτα | Αγαθοπούλου Ελένη


22. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  (2015)
Τίτλος: Οι χρονικοί σύνδεσμοι στην παιδική γλώσσα
Μετάφραση: Temporal connectives in child language
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Tσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Παπαδοπούλου Δέσποινα


23. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΣΑΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ (2015)
Τίτλος: Semantic and Pragmatic Aspects of Lexicography: The Case of Concessive Connectives in Modern Greek
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα | Βελούδης Ιωάννης


24. Ονοματεπώνυμο: ΦΕΛΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  (2015)
Τίτλος: Stephen King and the construction of authorship as a mass-mediated process.
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Κοκκώνης Μιχάλης | Παστουρματζή Δόμνα


25. Ονοματεπώνυμο: HOVHANNISYAN IREN (2014)
Τίτλος: Learners' attitudes and motivation to learn English: English as a foreign or as an international language? 
Μετάφραση: Στάσεις και κίνητρα μαθητών που μαθαίνουν αγγλικά: τα αγγλικά ως ξένη ή ως διεθνής γλώσσα;
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Σηφάκης Νικόλαος


26. Ονοματεπώνυμο: OKTEM OZ (2014)
Τίτλος: The Representation of Muslim Women in early modern English Drama
Μετάφραση: Η αναπαράσταση τις μουσουλμάνας γυναίκας στο θέατρο της Αγγλίας του δέκατου έκτου αιώνα
Τριμελής Επιτροπή: Kροντήρη Τίνα | Kαλογεράς Γιώργος | Aλεξανδρόπουλος Ιωάννης


27. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2014)
Τίτλος: Popular Greek cinema comedies, 1950-1970: an analysis of the genre
Μετάφραση: Δημοφιλείς κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου, 1950-1970: μια ανάλυση του είδους
Τριμελής Επιτροπή: Kοκκώνης Μιχάλης | Πατσαλίδης Σάββας | Παστουρματζή Δόμνα


28. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (2014)
Τίτλος: The Aesthetic and the Physiology of the I/Eye in Avant-Garde Photography
Τριμελής Επιτροπή: Parkin-Γουνελά Ruth | Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Πασχαλίδης Γρηγόρης


29. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2014)
Τίτλος: Το στοιχείο της βίας στο σύγχρονο αμερικάνικο κινηματογράφο (1992-2007)
Μετάφραση: The element of violence in contemporary american cinema
Τριμελής Επιτροπή: Kαλογεράς Γιώργος | Κοκκώνης Μιχάλης | Πασχαλίδης Γρηγόρης


30. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΪΑ (2014)
Τίτλος: The effectiveness of explicit or implicit pronunciation teaching to greek learners of english: the case of acquisition of english vowels
Μετάφραση: Η αποτελεσματικότητα της ρητής ή υπόρητης διδασκαλίας της προφοράς σε Έλληνες μαθητές της Αγγλικής: η περίπτωση της κατάκτησης των Αγγλικών φωνηέντων
Τριμελής Επιτροπή: Nικολαϊδου Κατερίνα | Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Nάκας Xρήστος


31. Ονοματεπώνυμο: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ-ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2014)
Τίτλος: Seeing as knowing: Newton's opticks and the perception of the female educator in Charlotte Bronte's novels
Τριμελής Επιτροπή: Κίτση-Μυτάκου Κατερίνα | Rarkin-Γουνελά Ruth | Κογκίδου Δήμητρα


32. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (2013)
Τίτλος: The reception of detective diction: a study of reader reactions and expectations
Μετάφραση: Η πρόσληψη του αστυνομικού μυθιστορήματος: μελέτη των αντιδράσεων και προσδοκιών του αναγνωστικού κοινού
Τριμελής Επιτροπή: Boklund-Λαγοπούλου Karin-Μαργαρίτα | Παστουρματζή Δόμνα | Κόντος Νίκος


33. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (2013)
Τίτλος: The poetics of Irishness: 20th-century Anglo-Irish poetry translated into Greek
Μετάφραση: Η ποιητική της ιρλανδικότητας: ελληνικές μεταφράσεις της αγγλόφωνης ιρλανδικής ποίησης του 20ου αιώνα
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David | Κόντος Νίκος | Γιαννοπούλου Έφη


34. Ονοματεπώνυμο: ΓΟΥΛΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2013)
Τίτλος: Translating Culture-Specific References on Greek Television: A diachronic case study of subtitling trends
Μετάφραση: Μεταφράζοντας πολιτισμικά στοιχεία στην ελληνική τηλεόραση: μια διαχρονική μελέτη των υποτιτλιστικών τάσεων
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David | Kουτούπη-Kητή Ελίζα | Kόντος Νίκος


35. Ονοματεπώνυμο: ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (2013)
Τίτλος: The Role of FL Aptitude and the Executive Functions of Working Memory and Inhibition in FL Vocabulary Acquisition by young Greek learners of English
Μετάφραση: Ο ρόλος της γλωσσικής έφεσης και των εκτελεστικών λειτουργιών της εργαζόμενης μνήμης και του ανασταλτικού μηχανισμού στην απόκτηση του ξένου λεξιλογίου, από μικρούς Έλληνες μαθητές της αγγλικής
Τριμελής Επιτροπή: Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Αλεξίου Θωμαή | Οκαλίδου Αρετή


36. Ονοματεπώνυμο: ΖΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2013)
Τίτλος: (In) Sanity on the Contemporary British Stage: The Politics and  Limits of Representation
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Πατσαλίδης Σάββας | Πανταζής Παύλος


37. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (2013)
Τίτλος: Ονοματικά σύνολα της νέας ελληνικής: αυτόματη αναγνώριση και εξάλειψη μορφολογικών αμφισημιών κατά την αυτόματη επεξεργασία κειμένων: προτάσεις εφαρμογής στη μετάφραση
Μετάφραση: Noun phrases in Modern Greek: Automatic recognition and morphological disambiguation in automatic text processing: Some suggestions for possible applications in translation
Επιβλέπων/ουσα: Κυριακοπούλου Παναγιώτα


38. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ (2013)
Τίτλος: Reduplication at the word level: The Greek facts in typological perspective
Μετάφραση: Αναδίπλωση στο επίπεδο της λέξης: τα ελληνικά δεδομένα σε τυπολογική προοπτική
Τριμελής Επιτροπή: Tσαγγαλίδης Αναστάσιος | Kατσιμαλή Γεωργία | Stolz Thomas


39. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (2013)
Τίτλος: Paranoia from Salvador Dali to Jacques Lacan: Psychoanalysis and culture in the 1930s
Τριμελής Επιτροπή: Boklund-Λαγοπούλου Karin-Μαργαρίτα | Δούκα-Kαμπίτογλου Αικ. | Χρυσανθόπουλος Μιχάλης


40. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (2013)
Τίτλος: A translatological evaluation of the Greek translations of Tennessee Williams ‘A streetcar named Desire’ and their reception in Greece
Μετάφραση: Μια μεταφρασεολογική αξιολόγηση τριών ελληνικών μεταφράσεων του έργου του Tennessee Williams' A streetcar named desire και η πρόσληψή τους στην Ελλάδα
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Connolly David | Κόντος Νίκος


41. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (2013)
Τίτλος: Περί Μεταφράσεως Ποιητών: Θεωρητικές Τοποθετήσεις Ελλήνων Ποιητών του 19ου και 20ού Αιώνα και η Επίδρασή τους στο Μεταφραστικό τους Έργο
Μετάφραση: On translating poets: Theoretical views of 19th- and 20th-century greek poets and the impact on their translation Work
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David | Κεχαγιόγλου Γεώργιος | Κόντος Νίκος


42. Ονοματεπώνυμο: ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (2013)
Τίτλος: Developing Strategies through Instruction in Greek EFL Classrooms: The Case of the Mediation Task for the KPG B2 Level Exams
Μετάφραση: Ανάπτυξη στρατηγικών μέσω διδασκαλίας στις Ελληνικές αίθουσες εκμάθησης της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα: η περίπτωση της δραστηριότητας της διαμσολάβησης για τις εξετάσεις του ΚΠΓ του επιπέδου Β2
Τριμελής Επιτροπή: Αγαθοπούλου Ελένη | Σουγάρη Αρετή | Αλεξίου Θωμαή


43. Ονοματεπώνυμο: ΡΙΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (2013)
Τίτλος: Τhe Rhythmic turn in Samuel Beckett΄s Shorter Plays
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Έλση | Κίτση Αικατερίνη | Λαπιδάκη Ελένη


44. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (2013)
Τίτλος: Migrant/National Identities and Theatre Pedagogy towards a new interdisciplinary model
Μετάφραση: Αποδημητικές - εθνικές ταυτότητες και θεατρική παιδαγωγική: προς ένα νέο διεπιστημονικό μοντέλο
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Μουδατσάκης Τηλέμαχος | Γιαννοπούλου Έφη


45. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (2013)
Τίτλος: Issues in the translation of EU texts
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Γούτσος Διονύσιος | Μικρός Γιώργος


46. Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ (2013)
Τίτλος: The expedience of anxiety and pleasure: a Kleinian approach to fairy tales by Jacob and Wilhelm Grimm
Μετάφραση: Η χρησιμότητα του αγχους και της ηδονής: μία κλαϊνική προσέγγιση παραμυθιών των Jacob και Wilhelm Grimm
Τριμελής Επιτροπή: Parkin-Γουνελά Ruth | Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη | Ρασιδάκη Αλεξάνδρα


47. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (2013)
Τίτλος: Mετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή Δικτυακών Τόπων
Μετάφραση: Τranslation and Website Localisation
Τριμελής Επιτροπή: Νενοπούλου - Δρόσου Αντωνία | Γραμμενίδης Συμεών | Κοκκώνης Μιχαήλ


48. Ονοματεπώνυμο: ΧΟΣΤΕΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (2013)
Τίτλος: English for specific purposes in Tertiary Education: an experimental study on needs analysis and course design
Μετάφραση: Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: μια πειραματική μελέτη για την ανίχνευση αναγκών και το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών
Τριμελής Επιτροπή: Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Aντωνοπούλου Νιόβη | Αγαθοπούλου Ελένη


49. Ονοματεπώνυμο: EVERHARD-ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ CAROL-JOY (2012)
Τίτλος: Degrees of autonomy in foreign language learning
Μετάφραση: Βαθμίδες αυτονομίας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Αθανασιάδου Αγγελική | Μηλαπίδης Μιχάλης


50. Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (2012)
Τίτλος: The Role of Inflection in the structure of English as a second language: A developmental study of adult speakers of Greek
Μετάφραση: Ο ρόλος της κλίσης στην προτασιακή δομή της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας: μια αναπτυξιακή μελέτη ενηλίκων με μητρική γλώσσα την ελληνική
Τριμελής Επιτροπή: Tσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Ρούσσου Άννα


51. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2012)
Τίτλος: Texts in distant contexts: The Tale of Apollonius of Tyre and two late fourteenth-century variations, John Gower's Confessio Amantis and Διήγησις Πολλυπαθούς Απολλωνίου του Τύρου
Μετάφραση: Κείμενα σε μακρινά περιβάλλοντα: ο Απολλώνιος της Τύρου σε δύο διασκευές του τέλους του δεκάτου τετάρτου αιώνα, confessio amantis του John Gower και διήγησις πολλυπαθούς Απολλωνίου του Τύρου
Τριμελής Επιτροπή: Boklund-Λαγοπούλου Κάριν | Kροντήρη Τίνα | Λιτσαρδάκη Μαρία


52. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (2012)
Τίτλος: The Acquisition of Telicity in the Native Language -
Μετάφραση: Η Κατάκτηση της Τελικότητας στη Μητρική Γλώσσα
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Αγαθοπούλου Ελένη | Παπαδοπούλου Δέσποινα


53. Ονοματεπώνυμο: ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΜΥΡΤΩ (2012)
Τίτλος: An interactional perspective on second language investigation: Practices of native/non-native conversational negotiation
Μετάφραση: Μία διαδραστική προοπτική στη διερεύνηση της δεύτερης γλώσσας: πρακτικές συνομιλιακής διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές/ομιλήτριες
Τριμελής Επιτροπή: Mακρή-Tσιλιπάκου Μαριάνθη | Mπουτουλούση Eλένη | Xατζηδάκη Aσπασία


54. Ονοματεπώνυμο: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ (2012)
Τίτλος: An Acoustic Study of Coarticulation in the Speech of Greek Adults with Normal Hearing and Hearing Impairment
Μετάφραση: Ακουστική μελέτη της συνάρθρωσης στην ομιλία ελλήνων/ίδων ενηλίκων με φυσιολογική ακοή και με βαρηκοΐα-κώφωση
Τριμελής Επιτροπή: Nικολαϊδου Κατερίνα | Oκαλίδου Aρετή | Παπαναστασίου Ιωάννης


55. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΙΑΦΑ ΕΛΕΝΗ (2012)
Τίτλος: Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση
Μετάφραση: Study of the special language of stock market based on text corpora and aiming to automated translation
Επιβλέπων/ουσα: Κυριακοπούλου Παναγιώτα


56. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (2011)
Τίτλος: Implementing the process writing approach in the English language classroom: An innovation for the development of young learners' writing skills in the Greek state primary school
Μετάφραση: Εφαρμογή της προσέγγισης "έμφαση στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου" στο μάθημα των αγγλικών: Μιά καινοτομία για την ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου των νεαρών μαθητών στο ελληνικό δημόσιο δημοτικό σχολείο
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Αντωνοπούλου Νιόβη | Ψάλτου-Joycey Αγγελική


57. Ονοματεπώνυμο: ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (2011)
Τίτλος: The effect of L2 in the development of L3
Μετάφραση: Η επίδραση της δεύτερης γλώσσας στην ανάπτυξη της τρίτης
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Αντωνοπούλου Νιόβη | Ψάλτου-Joycey Αγγελική


58. Ονοματεπώνυμο: ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ (2011)
Τίτλος: Patterns of language learning strategy use by Greek-speaking young learners of English
Μετάφραση: Μοτίβα χρήσης γλωσσικών στρατηγικών μάθησης από ελληνόφωνους νεαρούς μαθητές της αγγλικής γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Σουγάρη Αρετή


59. Ονοματεπώνυμο: ΓΙΟΒΑΝΟΒ ΝΑΤΑΣΑ (2011)
Τίτλος: A morpho-syntactic study of patients with Broca’s aphasia: a comparative study of Serbian- and Greek-speaking patients
Μετάφραση: Μορφοσυντακτική μελέτη των ασθενών με αφασία του Broca: συγκριτική μελέτη ανάμεσά σε σερβόφωνους και ελληνόφωνους ασθενείς
Τριμελής Επιτροπή: Tσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Aναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα


60. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ (2011)
Τίτλος: Displacement phenomena in L1 Greek: A study of comprehension
Μετάφραση: Η απόκτηση δομών μετατόπισης στην ελληνική ως μητρική γλώσσα: δεδομένα από τη διαδικασία της κατανόησης
Τριμελής Επιτροπή: Tσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Pούσσου Άννα | Kακουριώτης Aθανάσιος


61. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΙΓΚΑ ΛΟΥΚΙΑ (2011)
Τίτλος: Η προβληματική της μετάφρασης στον υποτιτλισμό: Ανάλυση μεταφραστικών τεχνικών και εφαρμογές στη διδακτική των γλωσσών
Μετάφραση: The problematics of translation in subtitling: analysis of translation techniques and applications in language teaching
Επιβλέπων/ουσα: Α. Νενοπούλου


62. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΤΡΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (2011)
Τίτλος: Novels of Return: Ethnic Space in Contemporary Greek-American and Italian-American Literature
Μετάφραση: Μυθιστορήματα επιστροφής: εθνοτικός χώρος στη σύγχρονη ελληνοαμερικανική και ιταλοαμερικανική λογοτεχνία
Τριμελής Επιτροπή: Kαλογεράς Γιώργος | Θεοδοσιάδου Γιούλη | Kόντος Νίκος


63. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2011)
Τίτλος: The Construction of Age Identities in Everyday Talk: The Case of the Elderly
Μετάφραση: Η κατασκευή ηλικιακών ταυτοτήτων στον καθημερινό λόγο: η περίπτωση των ηλικιωμένων ατόμων
Τριμελής Επιτροπή: Mακρή-Tσιλιπάκου Μαριάνθη | Kόντος Νίκος | Bαλιούλη  Mαρία


64. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ (2011)
Τίτλος: The Acquisition of Speech Rhythm and Stop Voicing by Greek Learners of English: A Pedagogical and Linguistic Approach
Μετάφραση: Η κατάκτηση του ρυθμού ομιλίας και του συστήματοε κλειστών συμφώνων από Έλληνες μαθητές της αγγλικής: μια παιδαγωγική και γλωσσολογική προσέγγιση
Τριμελής Επιτροπή: Nικολαϊδου Κατερίνα | Mατθαιουδάκη Μαρίνα | Nάκας Xρήστος


65. Ονοματεπώνυμο: ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (2010)
Τίτλος: Comprehension and Production of Wh-Interrogatives in the L1 Acquisition of Greek
Μετάφραση: Κατανόηση και παραγωγή ερωτηματικών προτάσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Tσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Aγαθοπούλου Ελένη | Bαρλοκώστα Σπυριδούλα


66. Ονοματεπώνυμο: ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΗΦΕΝΙΑ (2010)
Τίτλος: Event Structure: an Instantiation with Από
Μετάφραση: Δομή του συμβάντος: να παράδειγμα με την Από
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


67. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (2010)
Τίτλος: Causality and connectives: A study on Modern Greek γiati and epeiδi
Μετάφραση: Αιτιότητα και σύνδεσμοι: μελέτη περί των συνδέσμων ‘γιατί’ και ‘επειδή’ στη Νέα Ελληνική
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


68. Ονοματεπώνυμο: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ (2010)
Τίτλος: Exploring the Discourse-Syntax and the Lexicon-Syntax Interfaces in Language Pathology: Evidence from Broca's Aphasia
Μετάφραση: Η διερεύνηση των διεπιπέδων πραγματολογίας-σύνταξης και λεξικού-σύνταξης στα πλαίσια της γλωσσικής παθολογίας: πειραματικά δεδομένα από την αφασία τύπου Μπροκά
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


69. Ονοματεπώνυμο: ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (2010)
Τίτλος: Feature Interpretability in Second Language Acquisition: Evidence from the Null Subject Parameter in the Greek/English Interlanguage
Μετάφραση: Η ερμηνευσιμότητα των χαρακτηριστικών στη διαδικασία απόκτησης δεύτερης γλώσσας: αποδείξεις από την παράμετρο του κενού υποκειμένου στην ελληνική / αγγλική διαγλώσσα
Τριμελής Επιτροπή: Tσιμπλή Ιάνθη Μαρία | Ψάλτου-Joycey Αγγελική | Pούσσου Άννα


70. Ονοματεπώνυμο: ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (2010)
Τίτλος: Voice Morphology and Transitivity Alternations in Greek: Evidence from Corpora and Psycholinguistic Experiments
Μετάφραση: Η μορφολογία της φωνής και οι αλλαγές στην μεταβατικότητα στα ελληνικά: έλεγχος σε σώματα κειμένων και ψυχογλωσσολογικά πειράματα
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


71. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2010)
Τίτλος: A principled polysemy approach as an alternative to the conceptual metaphor theory for the study of time in Greek
Τριμελής Επιτροπή: Aθανασιάδου Αγγελική | Nικηφορίδου Bασιλική | Tσοχατζίδης Σάββας


72. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (2009)
Τίτλος: Η αξιολόγηση των γραπτών γλωσσικών δοκιμασιών των αλλόγλωσσων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μετάφραση: Assessing writing essays of students learnign greek as a second foreign languages in greek education
Επιβλέπων/ουσα: Αντωνοπούλου-Τρύφωνα Αγγελική-Νιόβη


73. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (2009)
Τίτλος: Sentence Processing Strategies in Adults and Children: PP attachment in corpora and psycholinguistic experiments
Μετάφραση: Στρατηγικές επεξεργασίας λόγου παιδιών και ενηλίκων: οι προθέσεις σε σώματα κειμένων και σε ψυχογλωσσικά πειράματα
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


74. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΣΤΙΝΟΥΔΗ ΑΝΝΑ (2009)
Τίτλος: The split subject of narration in Elizabeth Gaskell's first-person fiction
Μετάφραση: Το διχασμένο αφηγηματικό υποκείμενο στα πρωτοπρόσωπα έργα της Ελίζαμπεθ Γκάσκελ
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


75. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΡΑ (2009)
Τίτλος: The Theatre of the Director-Auteur: Text, Form and Authorship
Μετάφραση: Το θέατρο του σκηνοθέτη-δημιουργού: το κείμενο, η μορφή και η ταυτότητά του
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


76. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (2009)
Τίτλος: Γράφοντας για τη Θεατρική Σκηνή και τη Μεγάλη Οθόνη: Φαινομενολογικές Αναζητήσεις στο Θεατρικό και Κινηματογραφικό Έργο του Χάρολντ Πίντερ
Μετάφραση: Writing for the stage and the screen: a phenomenological quest in Harold Pinter's theatrical and filmic work
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


77. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (2008)
Τίτλος: The revenge of the Sadeian heroine: Peprising a gothic stereotype in 1970s fiction by women
Μετάφραση: Η εκδίκηση της σαδικής ηρωϊδας: μετεγγράφοντας ένα γοτθικό στερεότυπο στη γυναικεία μυθοπλασία της δεκαετίας του 1970
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


78. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (2008)
Τίτλος: Ensembles and Magmas: A Castoriadian Reading of the Detective Tales Of Edgar Allan Poe and Jorge Luis Borges
Μετάφραση: Σύνολα και μάγματα: μια καστοριαδική ανάγνωση των αστυνομικών ιστοριών του Εντγκαρ Αλλαν Πόε και του Χόρχε Λουις Μπόρχες
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


79. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008)
Τίτλος: The Politics of Aestheticism: Pater's "Imaginative" Synthesis of Empiricism and Idealism through Heraclitus and Kant
Μετάφραση: Η πολιτική του αισθητισμού στην ύστερη βικτωριανή περίοδο
Τριμελής Επιτροπή: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη | Ruth Parkin Γουνελά | Τραγιαννούδη Λίτσα


80. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2008)
Τίτλος: The ideology and aesthetics of Andrew Lloyd Webber's musicals: From the Broadway musical to the British megamusical
Μετάφραση: Η ιδεολογία η αισθητική των μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber: από το μιούζικαλ του Μπρόντγουει στο Βρετανικό υπερμιούζικαλ
Επιβλέπων/ουσα: Σακελλαρίδου Ελισάβετ


81. Ονοματεπώνυμο: ΦΥΛΑΚΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (2008)
Τίτλος: Trans-Staging: Greek Theatre Translation in the Whirlwind of Politics and Culture
Μετάφραση: Μεταφράζοντας τη σκηνή: η ελληνική θεατρική μετάφραση στον ανεμοστρόβιλο της πολιτικής και πολιτιστικής πραγματικότητας
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


82. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (2007)
Τίτλος: Οι παραστάσεις του Σαίξπηρ και οι κοινωνικές και εθνικές ζυμώσεις στην Ελλάδα (1900-1950)
Μετάφραση: The performances of Shakespeare in the context of national identity and class formation
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


83. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΣΛΗ ΜΑΡΙΑ (2007)
Τίτλος: Silenced voices: Female identity in Henry James and Gregorios Xenopoulos
Μετάφραση: Αποσιωποιημένες φωνές: η γυναικεία ταυτότητα στον Χένρι Τζαίημς και τον Γρηγόριο Ξενόπουλο
Επιβλέπων/ουσα: Θεοδοσιάδου Γεωργία


84. Ονοματεπώνυμο: ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ (2007)
Τίτλος: A Translatological Analysis of Four Greek Translations of Works by Angela Carter
Μετάφραση: Μια μεταφρασεολογική ανάλυση τεσσάρων έργων της Αντζελα Κάρτερ μεταφρασμένα στα ελληνικά
Επιβλέπων/ουσα: Connolly David-John


85. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ (2007)
Τίτλος: The teaching of the polysemous verbs 'make' and 'do' to greek learners of english: a cognitive linguistic approach
Μετάφραση: Η διδασκαλία των πολύσημων ρημάτων 'make' και 'do' στους έλληνες ομιλητές: μια γνωστική προσέγγιση
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


86. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΕΤΑ (2006)
Τίτλος: Getting away with it: The erotic thriller and its fantasies
Μετάφραση: Γλυτώνοντας την τιμωρία: το ερωτικό θρίλερ και οι φαντασιώσεις του
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


87. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (2006)
Τίτλος: The Role of Phonological Salience and Feature Interpretability in the Grammar of Typically Developing and Language Impaired Children
Μετάφραση: Ο ρόλος της μορφοφωνολογίας και η ερμηνευσιμόττα των χαρακτηριστικών στη γραμματική φυσιολογικών παιδιών και παιδιών με γλωσσική δυσφασία
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


88. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ (2006)
Τίτλος: Οι μεσοπαθητικές δομές στη νέα ελληνική και αγγλική: μια συγκριτική μελέτη
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


89. Ονοματεπώνυμο: REHLING NICOLA JANE (2005)
Τίτλος: All and Nothing: White Heterosexual Masculinity in Contemporary Popular Cinema
Μετάφραση: Όλα και τίποτα: λευκή ετεροφυλόφιλη ανδρική ταυτότητα στο σύγχρονο δημοφιλή κινηματογράφο
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


90. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ (2005)
Τίτλος: "Who is't can read a woman?" The fashioning of the female in Shakespeare
Μετάφραση: Ποιος μπορεί να διαβάσει μια γυναίκα : ο προσδιορισμός του γυναικείου φύλου στον Σαίξπηρ
Επιβλέπων/ουσα: Κροντήρη Σταματία


91. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΚΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (2005)
Τίτλος: Αφήγηση και εστίαση στις Επικίνδυνες Σχέσεις του Choderlos de Laclos και τις τέσσερις κινηματογραφικές μεταφορές του μυθιστορήματος
Μετάφραση: Narration and focalisation in Les Liaisons Dangereuses and its four filmic adaptations
Επιβλέπων/ουσα: Κοκκώνης Μιχάλης


92. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (2005)
Τίτλος: The victorian ear: Gendered acoustics in science and poetry
Μετάφραση: Ο ρόλος της ακοής στη βικτωριανή επιστήμη και ποίηση, με αναφορά στο κοινωνικό φύλο
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


93. Ονοματεπώνυμο: ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ (2005)
Τίτλος: Romantic Anglo-Italians: configurations of identity in Byron, the Shelleys and the Pisan circle
Μετάφραση: Άγγλο-Ιταλοί ρομαντικοί ποιητές: διαμορφώσεις ταυτότητας στον Μπάυρον, στους Σέλλευ και στον κύκλο της Πίζας
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


94. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (2005)
Τίτλος: The theatre of Theodoros Terzopoulos: (inter)cultural dimensions, (ex)centric directions
Μετάφραση: Το θέατρο του Θεόδωρου Τερζόπουλου: από το προσωπικό στο παγκόσμιο, από το κέντρο στο έκ-κεντρο
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


95. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (2005)
Τίτλος: Comprehension and production of written discourse in a university EFL context
Μετάφραση: Παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου σε πανεπιστημιακό περιβάλλον εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


96. Ονοματεπώνυμο: USSHER- ΚΡΕΣΠΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ (2004)
Τίτλος: Errors in NNS Teacher Talk in the Greek EFL Classroom: Implication for teacher training
Μετάφραση: Λάθη στην ομιλία των Ελλήνων καθηγητών της αγγλικής γλώσσας: επιδράσεις στην επιμόρφωση των καθηγητών
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


97. Ονοματεπώνυμο: ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (2004)
Τίτλος: Mapping Literary Identities: Space Trans-actions and Inter-actions in the Works of Mark Twain, Henry James, and Demetra Vaka Brown
Μετάφραση: Χαρτογραφώντας λογοτεχνικές ταυτότητες: συν-αλλαγές και αλληλεπι-δράσεις στο χώρο όπως αυτές εμφανίζονται στα έργα των Μαρκ Τουέϊν, Χένρι Τζέϊμς και Δήμητρας Βάκα Μπράουν
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


98. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ (2004)
Τίτλος: Motivation & Involvement in learning English for academic purposes
Μετάφραση: Κίνητρα και εμπλοκή στη μάθηση της αγγλικής για ακαδημαϊκούς σκοπούς
Επιβλέπων/ουσα: Ψάλτου-Joycey Αγγελική


99. Ονοματεπώνυμο: GRATALE JOSEPH-MICHAEL (2003)
Τίτλος: Explorations and visions: a critical genealogy of America's colonial-imperial continuum
Μετάφραση: Εξερευνήσεις και οράματα: μια κριτική γενεαλογία του αμερικανικού αποικιοκρατικο-ιμπεριαλιστικού συνεχούς
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


100. Ονοματεπώνυμο: NEAMAT IMAM (2003)
Τίτλος: Politics, Subjection, and Subjectivation: The Microphysical Corporeality of Power in the Theatrical Works Of Arthur Miller
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


101. Ονοματεπώνυμο: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (2003)
Τίτλος: Noun-noun compounds nt the Greek-English interlanguage
Μετάφραση: Ονοματικά σύνθετα στην ελληνο-αγγλική διαγλώσσα
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


102. Ονοματεπώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (2003)
Τίτλος: Identities of the Periphery: The Construction and the Collective Prodigy in Chicano/a Writings
Μετάφραση: Ταυτότητες της Περιφέρειας: η κατασκευή και το συλλογικό θαύμα στη λογοτεχνία των μεξικάνων - αμερικάνων
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γεώργιος


103. Ονοματεπώνυμο: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (2003)
Τίτλος: Topic in narrative discourse: The case of temporal Otan-Clauses in Modern Greek
Μετάφραση: Το "θέμα" στον αφηγηματικό λόγο: η περίπτωση των χρονικών εισαγόμενων με "όταν" προτάσεων της νεοελληνικής
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


104. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ (2002)
Τίτλος: Magic Realism in Contemporary British Fiction
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


105. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΗΔΑ (2001)
Τίτλος: Argumentative writing and computers in an EFL environment: the Greek paradigm
Μετάφραση: Γραπτός λόγος επιχειρηματολογίας και υπολογιστές σε περιβάλλον της αγγλικής ως ξένης γλώσσας: το ελληνικό μοντέλο
Επιβλέπων/ουσα: Μηλαπίδης Μιχαήλ


106. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (2001)
Τίτλος: Specific language impairment in greek: aspects of syntactic production and comprehension
Μετάφραση: Η εξελικτική δυσφασία στη νέα ελληνική: όψεις συντακτικής παραγωγής και κατανόησης
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


107. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (2001)
Τίτλος: Ethnic and diaspora poets of greek america
Μετάφραση: Ελληνοαμερικάνοι ποιητές: εθνισμός και διασπορά
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γιώργος


108. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (2000)
Τίτλος: The syntax and semantics of the passive structure in English and modern Greek
Μετάφραση: Η σύνταξη και η σημασιολογία της παθητικής δομής στα αγγλικά και στα νέα ελληνικά
Επιβλέπων/ουσα: Κακουριώτης Αθανάσιος


109. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΥΓΗ (2000)
Τίτλος: Η προβληματική της διαφοροποίησης του μοντερνισμού από το μεταμοντερνισμό στο μεταμοντέρνο μυθιστόρημα
Μετάφραση: The problematics of the distinction between modernism and postmodernism in the postmodern novel: the unwilling suspension of difference
Επιβλέπων/ουσα: Πολίτη Γεωργία


110. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ (2000)
Τίτλος: Double-object constructions in English and Greek: A study of second language acquisition
Μετάφραση: Δίπτωτα ρήματα στην νές ελληνική και στην αγγλική γλώσσα: μια μελέτη για την απόκτηση δεύτερης γλώσσας
Επιβλέπων/ουσα: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


111. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (2000)
Τίτλος: The second language mental lexicon: some evidence from greek advanced learners of english
Μετάφραση: Το νοητικό λεξικό της δεύτερης / ξένης γλώσσας: έρευνα βασισμένη σε Έλληνες μαθητές αγγλικών προχωρημένου επιπέδου
Επιβλέπων/ουσα: Ευσταθιάδης Στάθης


112. Ονοματεπώνυμο: ΤΡΥΦΩΝΑ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΟΒΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2000)
Τίτλος: Δυνατότητες εφαρμογής της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας
Επιβλέπων/ουσα: Ευσταθιάδης Στάθης


113. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (1999)
Τίτλος: Disclosing and Closures: Seventeenth Century Englishwomen's Autobiographical Writings
Επιβλέπων/ουσα: Κροντήρη Σταματία


114. Ονοματεπώνυμο: ΓΩΔΗ ΕΛΕΝΗ (1998)
Τίτλος: The Forces of Production and the Fortunes of Fiction: The Case of Barbara Pym
Μετάφραση: Οι δυνάμεις της παραγωγής και οι τύχες της λογοτεχνίας: Το παράδειγμα της Barbara Pym
Επιβλέπων/ουσα: Δούκα-Καμπίτογλου Αικατερίνη


115. Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (1998)
Τίτλος: On word order on English and Modern Greek, a Comperative Approach
Επιβλέπων/ουσα: Γκώγκος Αλέξανδρος


116. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (1998)
Τίτλος: Προβλήματα σχετιζόμενα με το δανεισμό λεξικών μονάδων από την Ελληνική στην Αγγλική
Μετάφραση: Problems related to Greek-English lexical loans
Επιβλέπων/ουσα: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ


117. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΛΑΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998)
Τίτλος: Popular Culture Icons and Contemporary American Drama
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


118. Ονοματεπώνυμο: ΤΟΚΚΟΥ - ΝΙΝΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ (1998)
Τίτλος: Γραπτός Λόγος: Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Εκμάθησης
Επιβλέπων/ουσα: Ευσταθιάδης Στάθης


119. Ονοματεπώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (1997)
Τίτλος: Seduction and Death in a Muriel Spark's Fiction
Επιβλέπων/ουσα: Parkin-Γουνελά Ruth


120. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΤΣΗ ΖΩΗ (1997)
Τίτλος: Forgotten Ladies, Early American Female Playwrites 1780-1860
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


121. Ονοματεπώνυμο: ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΛΕΙΩ (1997)
Τίτλος: Clio in New England: Prescriptions and Practices in Seventeenth-Century New England Puritan Historiography
Μετάφραση: Η Κλειώ στην Νέα Αγγλία: Παραδόσεις και πρακτικές στην ιστοριογραφία της Νέας Αγγλίας τον 17ο αιώνα
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γιώργος


122. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997)
Τίτλος: Will and Θα: a Comperative Study of the Category Future
Επιβλέπων/ουσα: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική


123. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ (1995)
Τίτλος: A Deconstruction of the Ideology of the American Dream in the Culture's Female Discourses
Επιβλέπων/ουσα: Καλογεράς Γιώργος


124. Ονοματεπώνυμο: ΜΕΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (1995)
Τίτλος: Morphological Bracketing Paradoxies
Επιβλέπων/ουσα: Κακουριώτης Αθανάσιος


125. Ονοματεπώνυμο: ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995)
Τίτλος: Computer Assisted Language: A Communicative Approach
Επιβλέπων/ουσα: Ευσταθιάδης Στάθης


126. Ονοματεπώνυμο: ΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1994)
Τίτλος: Feminist Readings of the Body in Virginia Wolf's Novels
Επιβλέπων/ουσα: Πολίτη Γεωργία


127. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΜΠΗ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (1994)
Τίτλος: A comparative and instrumental study of prosodic features in contemporary English and Greek
Μετάφραση: Συγκριτική και πειραματική μελέτη των προσωδιακών στοιχείων στη σύγχρονη Αγγλική και Ελληνική γλώσσα
Επιβλέπων/ουσα: Κακουριώτης Αθανάσιος


128. Ονοματεπώνυμο: ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ-ΜΑΛΑΘΟΥΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ (1991)
Τίτλος: The poet as historian: A critical edition of Anne Bradstreet's 'Grecian Monarchy'
Μετάφραση: Ο ποιητής ως ιστορικός. Κριτική έκδοση του ποιήματος της ποιήτριας (Anne Bradstreet) Ανν Μπραντστρήτ "Ελληνική Μοναρχία"
Επιβλέπων/ουσα: Πατσαλίδης Σάββας


129. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991)
Τίτλος: Metafictional Games: The Play Element in Cinema and the Novel
Μετάφραση: Παιχνίδια μεταφηγηματικής μυθοπλασίας: Το στοιχείο του παιχνιδιού στον κινηματογράφο και το μυθιστόρημα
Επιβλέπων/ουσα: Γεωργουδάκη Αικατερίνη


130. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΚΡΗ-ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (1991)
Τίτλος: Agreement/Disagreement: Affiliative vs. Disaffiliative Display in Cross-Sex Conversations
Μετάφραση: Η Συμφωνία και η Διαφωνία ως εκδήλωση αλληλεγγύης και αντιπαλότητας σε συνομιλίες με συμμιγή συμμετοχή των δύο φύλων
Επιβλέπων/ουσα: Ευσταθιάδης Στάθης


131. Ονοματεπώνυμο: ΨΑΛΤΟΥ-JOYCEY ΑΓΓΕΛΙΚΗ (1991)
Τίτλος: The temporal, aspectual, and pragmatic functions of the Perfect in Modern Greek
Μετάφραση: Οι χρονικές, πραγματολογικές και ρηματικές όψης λειτουργίες του Παρακείμενου στη Νέα Ελληνική
Επιβλέπων/ουσα: Ευσταθιάδης Στάθης


132. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΛΙΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ (1990)
Τίτλος: Anaphora, agreement and the pragmatics of "right dislocations" in Greek
Επιβλέπων/ουσα: Ευσταθιάδης Στάθης


133. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990)
Τίτλος: Thematization and Information Dynamics in Translation
Επιβλέπων/ουσα: Κακουριώτης Αθανάσιος


134. Ονοματεπώνυμο: ΜΗΛΑΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1990)
Τίτλος: Aspects of Ellipsis in English and Greek
Μετάφραση: Μερικές πτυχές της Έλλειψης στην Αγγλική και Ελληνική
Επιβλέπων/ουσα: Ευσταθιάδης Στάθης


135. Ονοματεπώνυμο: ALVISE DAL RI (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Αναπαραστάσεις του μεσαιωνισμού σε αναλογικά και ψηφιακά μέσα
Μετάφραση: Representations of Medievalism in Analog and Digital Media
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχάλης | Ραπατζίκου Τατιανή | Γιαβής Κωνσταντίνος


136. Ονοματεπώνυμο: MILENOVA MILENA (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The Interlanguage Phonology of Bulgarian Learners of Modern Greek: Investigating Segmental Acquisition and Evaluating Pronunciation Teaching Methods
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδου Κατερίνα | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Χατζηπαντελής Θόδωρος


137. Ονοματεπώνυμο: PAIM JOSE RODRIGUES RUBEN (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Interlanguage articles
Τριμελής Επιτροπή: Αγαθοπούλου Ελένη | Ιάνθη-Μαρία Τσιμπλή | Δέσποινα Παπαδοπούλου


138. Ονοματεπώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Conceptualization and Expression of Count and Mass Nouns: An Experimental Investigation in Language Acquisition
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου Αγγελική | Παπαδοπούλου Δέσποινα | Μηλαπίδης Μιχάλης


139. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Αξιολόγηση μεθόδων διδασκαλίας της προφοράς της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας: Μια εμπειρική μελέτη
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδου Κατερίνα | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Χατζηπαντελής Θόδωρος


140. Ονοματεπώνυμο: ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Καινοτόμες μέθοδοι και τεχνικές για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία
Μετάφραση: Innovative methods and techniques for teaching English as a foreign language to very young learners
Τριμελής Επιτροπή: Αλεξίου Θωμαή | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Milton James


141. Ονοματεπώνυμο: ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: A Gender-Related Analysis of the Linguistic, Paralinguistic and Extralinguistic Elements in Advertising and of the Translation of Advertising Spots in the Greek, German and English Languages
Τριμελής Επιτροπή: Αποστόλου Φωτεινή | Βηδενμάιερ Ανθή | Κανάκης Κώστας


142. Ονοματεπώνυμο: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: WORDS IN CRISIS; Metaphor, Metonymy and Reframing in Persuasion
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Van Mulken Margot | Κωσταρίδου-Ευκλείδου Αναστασία


143. Ονοματεπώνυμο: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Language documentation and description: A morphological analysis of the Thassian dialect based on fieldwork study
Τριμελής Επιτροπή: Ελισάβετ Μελά-Αθανασοπούλου | Αγγελική Ράλλη | Δημήτριος Παπαζαχαρίου


144. Ονοματεπώνυμο: ΓΚΑΓΚΑΜΑΡΗ ΘΩΜΑΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Γλωσσική ποικιλία, μεταβολή και μετάφραση: Πρώιμη Νέα Ελληνική έναντι Πρώιμης Σύγχρονης Αγγλικής
Μετάφραση: Variation, Change and Translation: Early Modern Greek vs. Early Modern English
Τριμελής Επιτροπή: Λαβίδας Νικόλαος | Καραντζόλα Ελένη | Dag Trygve Truslew Haug


145. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The Dialectics Between William Shakespeare's Plays snd the Greek Version of "The Woman Question": A Study of Translations
Τριμελής Επιτροπή: Κροντήρη Σταματία | Αβδελά Έφη | Λιανέρη Αλεξάνδρα


146. Ονοματεπώνυμο: ΔΑΝΑΒΑΣΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Η διερεύνηση δυνατότητας εκμάθησης μη ερμηνεύσιμων γραμματικών χαρακτηριστικών στην Ελληνική ως Γ2, σε προχωρημένα στάδια ελληνομάθειας Investigating the learnability of uninterpretable features in advanced L2 Greek grammars
Τριμελής Επιτροπή: Αγαθοπούλου Ελένη | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Παπαδοπούλου Δέσποινα


147. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The Therapeutic Function of the Tragic in Contemporary Performances of Ancient Greek Myths on the Latin American and Greek American Communities
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Αναγνώστου Γεώργιος | Καλογεράς Γεώργιος


148. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΗΟΓΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Μέσα Επικοινωνίας Δι’ Εντοπισμού και η σχέση τους με τα Αφηγήματα στη Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό της Βορείου Αμερικής
Μετάφραση: Locative Media and Narrative in North American Literature and Culture
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Κοκκώνης Μιχάλης | Pawel Frelik


149. Ονοματεπώνυμο: ΔΕΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: 'Lying in a Bed of Ancient Ruins': Charles Mee Revisits Greek Drama
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Παστουρματζή Δόμνα | Δέτση Ζωή


150. Ονοματεπώνυμο: ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Ουμανισμός, Μετα-Ουμανισμός και Τεχνοεπιστημονική Καινοτομία σε Μετα-Αποκαλυπτικό Περιβάλλον: Η Τριλογία της Margaret Atwood Maddaddam και η Τριλογία του Hugh Howey Silo
Μετάφραση: Humanism, Posthumanism and Technoscientific Innovation in a Post-Apocalyptic Environment: Margaret Atwood’s Maddaddam Trilogy and Hugh Howey’s Silo Trilogy
Τριμελής Επιτροπή: Παστουρματζή Δόμνα | Κοκκώνης Μιχάλης | Ραπατζίκου Τατιανή


151. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Νέο-Βικτωριανοί Λαβύρινθοι: Αναθεωρήσεις των Χώρων και Τόπων της Γυναικείας Περιθωριακότητας σε Σύγχρονες Επανεγγραφές της Βικτωριανής Εποχής
Μετάφραση: Neo-Victorian Labyrinths: Reconfiguring the Spaces and Places of Female Marginality in Contemporary Rewritings of the Victorian Era
Τριμελής Επιτροπή: Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη | Γιαννοπούλου Ευθυμία | Σχοινά Μαρία


152. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Theoretical Adaptations of Political Dickens
Τριμελής Επιτροπή: Kίτση-Μυτάκου Κατερίνα | Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Δέτση Ζωή


153. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Vocabulary Acquisition via Drama
Τριμελής Επιτροπή: Πατσαλίδης Σάββας | Γραμματάς Θεόδωρος | Ματθαιουδάκη Μαρίνα


154. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Fear and the Social Subject in Cinema
Μετάφραση: Ο φόβος και το κοινωνικό υποκείμενο στον κινηματογράφο
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχάλης | Δόικος Παναγιώτης | Καλογεράς Γεώργιος


155. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The Greek Translation of James Joycey’s Dubliner’s: A Translatological Evaluation, Ελληνικές μεταφράσεις των Dubliner’s του ames Joycey: Μια Μεταφρασεολογική Αξιολόγηση
Τριμελής Επιτροπή: Connolly David-John | Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία | Κόντος Νικόλαος


156. Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΙΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Γλωσσικοί και Μνημονικοί Περιορισμοί στην Ερμηνεία της Αναφοράς: Η Αναπτυξιακή Σκοπιά Language and Memory Constraints in Anaphora Resolution: A Developmental Perspective
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Μασούρα Ελβίρα | Μαστροπαύλου Μαρία


157. Ονοματεπώνυμο: ΚΕΛΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Ακουστική ανάλυση επιλεγμένων περιοχών της Ελληνικής για τη δημιουργία ενός συστήματος εξάσκησης ομιλίας για εφαρμογή στην εκπαίδευση και την παθολογία του λόγου. An acoustic analysis of selected aspects of Greek for the development of a speech training tool for applications in education and speech pathology
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδου Αικατερίνη | Οκαλίδου Αρετή | Κουρουπέτρογλου Γεώργιος


158. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Λεξική Πραγματολογία Lexical Pragmatics
Τριμελής Επιτροπή: Kουτούπη-Kητή Ελίζα | Carita Paradis | Έλλη Υφαντίδου


159. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Pre-school EFL language learners' acquisition of lexical chunks
Τριμελής Επιτροπή: Αλεξίου Θωμαή | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Milton James


160. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Terrorism and Traumatic Ruptures: Texts and Realities in the Post-9/11 Literature Rhetoric
Τριμελής Επιτροπή: Δέτση Ζωή | Μπόκλουντ-Λαγοπούλου Κάριν | Θεοδοσιάδου Γεωργία


161. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The Representation of Pain in Works of Samuel Beckett, Sarah Kane and Howard Barker
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Kίτση-Μυτάκου Κατερίνα | Γερμανού Μάρω


162. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Philosophical issues and the idea of the posthuman in Anglophone science fiction
Τριμελής Επιτροπή: Παστουρματζή Δόμνα | Ραπατζίκου Τατιανή | Σαμπανίκου Ευαγγελία


163. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: English colonialism in the history, philosophy and literature of early modern England: visualizing space and empire
Τριμελής Επιτροπή: Κροντήρη Σταματία | Μπόκλουντ-Λαγοπούλου Κάριν | Hatfield Andrew


164. Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Η Θανατική Ποινή στο Σύγχρονο Αγγλόφωνο Θέατρο
Μετάφραση: Narratives of Punishment: Society and the Death Penalty in Contemporary Anglophone Plays
Τριμελής Επιτροπή: Δέτση Ζωή | Πατσαλίδης Σάββας | Μπάκα Αφροδίτη


165. Ονοματεπώνυμο: ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The development of recursive structures: the role of working memory
Τριμελής Επιτροπή: Αγαθοπούλου Ελένη | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Μασούρα Ελβίρα


166. Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: H Επίδραση της Διδασκαλίας CLIL στην Εργαζόμενη Μνήμη των Μαθητών, την Προσθενεργό Παρεμβολή και την Οπισθενεργό Παρεμβολή
Μετάφραση: The Impact of CLIL Teaching on Learners' Working Memory, Proactive Interference and Retroactive Interference
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Αλεξίου Θωμαή | Μασούρα Ελβίρα


167. Ονοματεπώνυμο: ΛΕΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Επιρρηματικές προτάσεις: Μορφή, λειτουργία και τυπολογικά χαρακτηριστικά της ενσωμάτωσης των προτάσεων Adverbial clauses: Form, function and the typology of clause integration
Τριμελής Επιτροπή: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος | Cristofaro Sonia | Μπαλταζάνη Μαρία


168. Ονοματεπώνυμο: ΛΙΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Performing cultural identities in Theatre and Society: Contemporary Politics of Gender and Ethnicity in British Women’s Theatre
Τριμελής Επιτροπή: Σακελλαρίδου Ελισάβετ | Καλογεράς Γεώργιος | Πέτρου Ιωάννης


169. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Visuality in Contemporary American Literature
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Fjellestad Danuta | Leonard Philip


170. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Superheroes and Media: An Alternate Approach to Superheroes via Remediation, Convergence and Narrative
Τριμελής Επιτροπή: Κοκκώνης Μιχαήλ | Ραπατζίκου Τατιανή | Θανούλη Ελευθερία


171. Ονοματεπώνυμο: ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Εμπειρικά δεδομένα για την καταληπτότητα, κατανοησιμότητα και ξενική προφορά στη ΝΕ ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: Παιδαγωγικές Επιπτώσεις για τη διδασκαλία της προφοράς
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδου Κατερίνα | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Σουγάρη Αρετή-Μαρία


172. Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Englishness in the mid-twentieth century detective fiction: Rereading the queens of crime
Τριμελής Επιτροπή: Γιαννοπούλου Ευθυμία | Αποστόλου Φωτεινή | Μπόκλουντ-Λαγοπούλου Κάριν


173. Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΚΟΛΩΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Incestuous Lovers and Significant Others: A Contrapuntal Study of Literary Family Politics in Liaisons Not to Be, 1929-2009.
Μετάφραση: Αιμομιξία Έρωτος και Ετερότητος: Μια Συγκριτική Μελέτη της Λογοτεχνίας που αφορά σε Σχ'εσεις Ταμπού, 1929-2009.
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γιώργος | Κίτση-Μυτάκου Κατερίνα | Χρυσανθόπουλος Μιχάλης


174. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Teaching English through literature to young Greeks: effects on L2 development
Τριμελής Επιτροπή: Αγαθοπούλου Ελένη | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Μητακίδου Χριστοδούλα


175. Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Η επίδραση των κινήτρων στην εφαρμογή στρατηγικών μάθησης ξένης γλώσσας
Μετάφραση: The effect of motivational constructs on the implementation of learning strategies in foreign language learning
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Κουτσογιάννης Δημήτριος | Αλεξίου Θωμαή


176. Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΐΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Beyond the gaming table: value system emerging from American role-palying games
Τριμελής Επιτροπή: Παστουρματζή Δόμνα | Κοκκώνης Μιχαήλ | Ραπατζίκου Τατιανή


177. Ονοματεπώνυμο: ΞΑΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: A corpus-based analysis of Greek adolescent students' writing in English and Greek: A look into discourse and rhetorical features of writing from a new contrastive rhetoric point of view
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Αγαθοπούλου Ελένη | Milton James


178. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Λεξιλόγιο Επιπέδων Β1-Β2 Ελληνομάθειας: Διδακτικά Εγχειρίδια και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων των Μαθητών της Ελληνικής/Ξένης Γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Σουγάρη Αρετή Μαρία | Αλεξίου Θωμαή


179. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Argument structures in the diachrony: Contact effects of translation Τομές ορισμάτων στη διαχρονία: Αποτελέσματα γλωσσικής επαφής σε μεταφρασμένα κείμενα
Τριμελής Επιτροπή: Λαβίδας Νικόλαος | Γιαννάκης Γεώργιος | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία


180. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Language, Theory-of-mind and executive functions in children with ASD Γλώσσα, Θεωρία του Νου και Επιτελικές Λειτουργίες σε παιδιά με Αυτισμό
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Ευαγγελίου Αθανάσιος | Νικολοπούλου Αγγελική


181. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Teaching English as a Foreign Language through a Data-driven Learning perspective – using an annotated pedagogic corpus of English textbooks in a Greek high school class
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Αγαθοπούλου Ελένη | Μικρός Γεώργιος


182. Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Developing EFL Materials for Preschool Learners in Greece
Τριμελής Επιτροπή: Αλεξίου Θωμαή | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Γαβριηλίδου Σοφία


183. Ονοματεπώνυμο: ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Multimodality in Contemporary North American Poetry
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Amaranth Borsuk | Manuel Portela


184. Ονοματεπώνυμο: ΣΙΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: European identity in the age of European crisis
Τριμελής Επιτροπή: Κουτούπη-Κητή Ελισάβετ | Αρχάκης Αργύρης | Cap Piotr


185. Ονοματεπώνυμο: ΣΟΦΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Όψεις της τροπικότητας στην Αγγλική και την Ελληνική Aspects of modality in English and Greek
Τριμελής Επιτροπή: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος | Κουτούπη-Κητή Ελίζα | Ματθαιουδάκη Μαρίνα


186. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΓΑΛΕΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος:
Τριμελής Επιτροπή: Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Τερζή Αρχόντω | Υφαντίδου Έλλη


187. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Η εκφραστικότητα στο λεξικό και στη γραμματική: σημασιολογική ανάλυση στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας
Τριμελής Επιτροπή: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Ξυδόπουλος Γεώργιος


188. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΟΥΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Lost in adaptation: Re-imagining the bodies of Alice and Peter
Τριμελής Επιτροπή: Κίτση-Μυτάκου Αικατερίνη | Αποστόλου Φωτεινή | Κανατσούλη Μένη


189. Ονοματεπώνυμο: ΣΥΡΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: A Cognitive Linguistics approach to Dimensional Adjectives: the case of big
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Herbert L. Colston | Ματθαιουδάκη Μαρίνα


190. Ονοματεπώνυμο: ΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Inter/Nationalizing the Spectacle: The Politics of Spectatorship in Neo-Burlesque Performance
Μετάφραση: Inter/Nationalizing the Spectacle: The Politics of Spectatorship in Neo-Burlesque Performance
Τριμελής Επιτροπή: Δέτση Ζωή | Πατσαλίδης Σάββας | Μπλατάνης


191. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: English Phrasal Verbs: A Cognitive Linguistics Approach
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Niemeier Susanne | Μηλαπίδης Μιχάλης


192. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Ρηματικές κατηγορίες στην ελληνική εκπαίδευση: διαγλωσσικά χαρακτηριστικά και (αν)αντιστοιχίες
Τριμελής Επιτροπή: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος | Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Ξυδόπουλος Γεώργιος


193. Ονοματεπώνυμο: ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Η αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών Αγγλικής ως ξένης γλώσσας και οι πρακτικές διαχείρισης σχολικής τάξης σε Ελληνικά δημοτικά σχολεία
Μετάφραση: EFL Teachers' sense of self-efficacy and their classroom management practices in Greek Primary Schools
Τριμελής Επιτροπή: Σουγάρη Αρετή-Μαρία | Σηφάκης Νικόλαος | Νάκας Χρήστος


194. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Conceptualizing the Diva: Representations of African American Female Music Stars in American Popular Culture
Τριμελής Επιτροπή: Ραπατζίκου Τατιανή | Νικόλαος Κόντος | Γρηγόρης Πασχαλίδης


195. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Black, White and Somewhere in-between: The Changing Face of the Other in Australian Film
Τριμελής Επιτροπή: Καλογεράς Γεώργιος | Κοκκώνης Μιχαήλ | Γιαννοπούλου Ευθυμία


196. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΣΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Μια διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη της λογοτεχνίας: Γλωσσολογική ανάλυση των μυθιστορημάτων της Margaret Atwood ως Σώμα Κειμένων
Μετάφραση: An Interdisciplinary Approach to the Study of Literature: A Corpus Linguistic Analysis of Margaret Atwood's Novels
Τριμελής Επιτροπή: Ματθαιουδάκη Μαρίνα | Ραπατζίκου Τατιανή | Γούτσος Διονύσιος


197. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: The Power of Camp-loitation: Dazzling the Gay Audiences in Contemporary Music Stage.
Τριμελής Επιτροπή: Δέτση Ζωή | Μπλατάνης Κωνσταντίνος | Ντόκου Χριστίνα


198. Ονοματεπώνυμο: ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Gender and the Posthuman Condition in Robert J. Sawyer's Science Fiction
Τριμελής Επιτροπή: Παστουρματζή Δόμνα | Ραπατζίκου Τατιανή | Κοκκώνης Μιχάλης


199. Ονοματεπώνυμο: ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Φωνητική κατάκτηση δίγλωσσων παιδιών με συγκεκριμένο γλωσσικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: θεωρητικές και παιδαγωγικές προεκτάσεις. Phonological acquisition by bilingual children of selected linguistic backgrounds including Greek in different educational contexts: theoretical and pedagogical implications
Τριμελής Επιτροπή: Νικολαΐδου Κατερίνα | Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία | Ματθαιουδάκη Μαρίνα


200. Ονοματεπώνυμο: ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Υπό Εκπόνηση)
Τίτλος: Conceptual and Linguistic Strategies for the Exression of Emotion in Poetry
Τριμελής Επιτροπή: Αθανασιάδου-Γεροθανάση Αγγελική | Σχοινά Μαρία | Θεοδωροπούλου Μαρία