Αιτήσεις

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν το μάθημα Γλ3-456 ‘Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας’ (6 ΠΜ) το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2017-2018 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά ΜΕΧΡΙ και τη Δευτέρα 12/2/2018, 14:00. Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές που:

Για όσους/όσες φοιτητές/τριες εκκρεμεί βαθμολογία τους στα προαπαιτούμενα μαθήματα (Γλ1-101, Γλ1-102, Γλ3-225, Γλ3-326, Γλ3-329) από την εξεταστική του Ιανουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους και να γνωρίζουν ότι η τελική εγγραφή τους στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος μόνο στην περίπτωση που έχουν κατοχυρώσει τη βαθμολογία τους στο σύνολο των προαπαιτούμενων μαθημάτων.  

Η λίστα ονομάτων θα προωθηθεί στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να γίνει η εγγραφή στο μάθημα: Γλ3-456 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας. Το συγκεκριμένο μάθημα δεν δηλώνεται ηλεκτρονικά. Στο πρόγραμμα μαθημάτων δεν αναφέρονται ώρες διδασκαλίας, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες για τα σεμινάρια τα οποία θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων και η απασχόληση στο σχολείο είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος για οποιοδήποτε λόγο παρακαλείσθε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα. Η τοποθέτηση στο σχολείο ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί από 19 Μαρτίου – 18 Μαΐου 2018.

Διευκρινίσεις σχετικά με την αίτηση συμμετοχής

Η αίτηση συμπληρώνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ελληνικοί χαρακτήρες). Τα πεδία με το σύμβολο * είναι υποχρεωτικά.

Εξάμηνο: εξάμηνο παρακολούθησης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18. 

Σε περίπτωση που η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας είναι ίδια με τη διεύθυνση Θεσσαλονίκης, γίνεται επανάληψη των στοιχείων.

Είναι απαραίτητο οι αιτούντες/ούσες να συμπληρώσουν το βαθμό τους στα προαπαιτούμενα μαθήματα (Γλ1-101, Γλ1-102, Γλ3-225, Γλ3-326, Γλ3-329).

Εφόσον εκκρεμεί η βαθμολόγηση γραπτού προαπαιτούμενου μαθήματος του οποίου η εξέταση θα πραγματοποιηθεί κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο και μαθημάτων που αναφέρονται στη λίστα μαθημάτων συμπληρώνεται το κενό με το √, προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση. Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι το βαθμό τους στο eltpractice@enl.auth.gr μόλις αυτός ανακοινωθεί. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο eltpractice@enl.auth.gr. Σε περίπτωση τεχνικής φύσεως προβλημάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Πασχάλη (pasxalis@enl.auth.gr).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

Ακύρωση αίτησης συμμετοχής

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης και στη συνέχεια επιθυμίας ακύρωσης της, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης στο Γραφείο 307E. Το κείμενο της αίτησης ακύρωσης συμμετοχής είναι διαθέσιμο εδώ.