ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΛ3-456
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αρετή-Μαρία Σουγάρη

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα) εφόσον τα γνωρίζετε.
Τα πεδία με το σύμβολο * είναι υποχρεωτικά.

Επώνυμο *
Όνομα *
Όνομα πατέρα *
Όνομα μητέρας *
Φύλο *
ΑΕΜ (πενταψήφιος)*
Έτος Εισαγωγής *
Εξάμηνο *
Διεύθυνση *
Πόλη *
Τ.Κ. *
Διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη *
Τ.Κ. *
Περιοχή *
Τηλέφωνο
Κινητό *
Ηλεκτρονική διεύθυνση *
Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση *
Αρ. Ταυτότητας *
Εκδούσα αρχή *
Ημ/νία γέννησης * (ηη/μμ/εεεε)
Έχω φοιτητική ασφάλιση (ΑΠΘ)
Έχω έμμεση ασφάλιση (από τους γονείς μου)
Άλλη
Δεν έχω ασφάλιση
Θα απουσιάσω με το πρόγραμμα Erasmus κατά το επόμενο εξάμηνο

Συμπληρώστε το βαθμό σας στα μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν.
Επιλέξτε εφόσον εκκρεμεί η βαθμολόγηση γραπτού.

Κατοχυρωμένες Πιστωτικές Μονάδες *  
Προαπαιτούμενα μαθήματα Βαθμός *Εκκρεμεί Εξέταση
(Φεβ. 2018)
Γλωσσική Κατάρτιση Ι *
Γλωσσική Κατάρτιση ΙΙ *
Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας *
Μεθοδολογία Διδασκαλίας Σύγχρονων Γλωσσών *
Διδακτική Θεωρία και Πράξη *

Επιπλέον μαθήματα

Έλεγχος και Αξιολόγηση Επίδοσης
Απόκτηση & Διδασκαλία Λεξιλογίου
Η Νέα Τεχνολογία στη Διδασκαλία της Α. Γ.
Η Διδασκαλία της Προφοράς
Εποπτικά Μέσα
Σύγχρονες Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις
Στρατηγικές Γλωσσικής Εκμάθησης
Ειδικά Θέματα: Παιδαγωγικές Αρχές στην Εκμάθηση Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Ι
Ειδικά Θέματα: Παιδαγωγικές Αρχές στην Εκμάθηση Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας ΙΙ
Προσέγγιση και Σχολιασμός Γλωσσικού Μαθήματος
Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος
Η Διδασκαλία της Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς
* Για τις κατοχυρωμένες ΠΜ βάλτε τον αριθμό των ECTS και μόνο. Σε περίπτωση κατοχύρωσης βαθμολογίας μαθήματος σημειώστε ΚΑΤ.

Σχόλια (π.χ. επιθυμία πραγματοποίησης της ΠΑ σε περιοχή εκτός Θεσ/νίκης)