Εξ αποστάσεως μαθήματα ΣΝΕΓ_εαρινό εξάμηνο 2020
more ...

Ανακοίνωση για την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για το ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση του Τμήματος
more ...

Συνέχιση μαθημάτων ξένης γλώσσας του ΚΔΞΓ με εξ αποστάσεως εκπαίδευση
more ...

Αναβολή ορκωμοσιών λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
more ...

Χρήσιμες συμβουλές σε φοιτητές/τριες για τα ηλεκτρονικά μαθήματα
more ...

Ανακοίνωση για την Ορκωμοσία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
more ...

Ανακοίνωση Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ / COVID19: Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ λόγω κορωνοϊού
more ...

Αναστολή της Πρακτικής Άσκησης
more ...

Ελεύθερη πρόσβαση στο Project Muse
more ...

Ανακοίνωση για όσους/ες διακόπτουν το πρόγραμμα Erasmus
more ...

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
more ...

Πρακτική Άσκηση - Αποτελέσματα συμμετοχής μέσω ΕΣΠΑ
more ...

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
more ...

Πρόσκληση χορήγησης πέντε υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα
more ...

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης τριάντα (30) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου
more ...

Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών,από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019
more ...

Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα
more ...

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου
more ...

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας, από τα έσοδα της Δωρεάς σε μνήμη του Γεωργίου Σίμου Πετρή
more ...

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα
more ...

Ανακοίνωση χορήγησης ενός χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη
more ...

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας σε προπτυχιακούς φοιτητές του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Τσώπρου
more ...

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
more ...

Λειτουργία του εργαστηρίου Foreign Language Teaching Laboratory
more ...

Instructions for accessing the full text of electronic resources
more ...

Πρόγραμμα διδασκαλίας ιταλικής γλώσσας - εαρινό εξάμηνο 2020
more ...

Λειτουργία Resource Centre Τμήματος
more ...

Spring semester course timetable of postgraduate studies programme
more ...

Προκήρυξη 10 θέσεων για προπτυχιακούς φοιτητές για το 7th International Summer School of Beihang University, China, 2020
more ...

Ανακοίνωση διοργάνωσης διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με τίτλο: "Colors of the Silk Roads" PHOCOS 2020
more ...

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020
more ...

Ορκωμοσίες 2020
more ...

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
more ...

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
more ...