Δηλώσεις μαθημάτων - Εγγραφή σε μαθήματα του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
more ...

Thessaloniki Cognitive Linguistics Research Group - Call for Participation
more ...

Ανακοίνωση για την προφορική συνέντευξη για το Δ.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία
more ...

Μαθήματα ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ
more ...

Ο Jeffrey Eugenides στη Θεσσαλονίκη
more ...

Κατάταξη σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 για το δεύτερο και τρίτο έτος σπουδών
more ...

2018-2019 Winter Semester course timetable
more ...

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
more ...

Language competence test for prospective teachers (LCTPT)
more ...

Lit6-488 ‘Literature, Arts, and Culture in Education’: Registration, structure and requirements
more ...

Library Announcement
more ...

Αλλαγή ώρας εξέτασης του μαθήματος Κλιτική Μορφολογία της κ. Μελά
more ...

Σχετικά με την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης
more ...

Library and Reading Room Opening Hours
more ...

Ερώτημα για απόρριψη αίτησης στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2017/18
more ...

Exam timetable September 2018
more ...

Έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
more ...

Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
more ...

Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2018-19 / ημέρες αργιών
more ...

Υποβολή αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος
more ...

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων
more ...