Διανομή Norton Anthology of English Literature (αφορά πρωτοετείς φοιτητές)
more ...

Κατάταξη σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2018-2019 για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος σπουδών
more ...

2018-2019 Winter Semester course timetable
more ...

Course timetable: Postgraduate studies at the School of English / Spring 2018-19
more ...

Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018 - 2019
more ...

Εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2019 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ.
more ...

Language competence test for prospective teachers (LCTPT)
more ...

Echoes - Online Magazine
more ...

Harvard University Center for Hellenic Studies Fellowship in Comparative Cultural Studies
more ...

Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018
more ...

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
more ...

Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 20178-19 μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
more ...

Exam timetable winter 2018-19
more ...

Course timetable: Postgraduate studies at the School of English / Winter 2018-19
more ...

Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2018-19 / ημέρες αργιών
more ...