Πρακτική Άσκηση - Πρόγραμμα Σεμιναρίων εαρινού εξαμήνου 2017-2018
more ...

Γλ3-456 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας - Αποτελέσματα εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018
more ...

Fantastical Worldbuilding Workshop: "Transparent Windows" Event
more ...

Παράταση δήλωσης για το μάθημα ΚΕ800
more ...

Δηλώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2017-2018
more ...

7-315 Studies in American Culture: American Literature and the Environment (Course Description)
more ...

Ενημερωτική συνάντηση για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ
more ...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Language Competence Test for Prospective Teachers (εξεταστική Ιανουαριου)
more ...

Δηλώσεις μαθημάτων - Ειδικές κατηγορίες (κατ΄εξαίρεση, υποχρεωτικά, 7ο-8ο μάθημα)
more ...

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018 - Οδηγίες για τη διαδικασία - Τροποποίηση ημερομηνίας λήξης
more ...

Διπλωματικές Εργασίες
more ...

Εκπαιδευτικές αργίες
more ...

Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδ. έτους 2018-2019
more ...

Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας Ι—εαρινό εξάμηνο
more ...

Ψήφισμα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ σχετικά με την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
more ...

Lit6-472, Shakespeare: Film adaptations (Revised course description)
more ...

2017-2018 Spring Semester course timetable
more ...

Κατάταξη σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2017-2018 για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος σπουδών
more ...

New Issue – Echoes: Online Magazine
more ...

Spring semester course timetable of postgraduate studies programme
more ...

Ώρες λειτουργίας resource centre
more ...

Χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 / Ημέρες αργιών
more ...