Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

με συνεργασία των Τμημάτων
Φιλολογίας, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

Αιτήσεις εγγραφής

Αιτήσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές από 1 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου κάθε δεύτερο χρόνο. Εισάγονται κάθε φορά μέχρι 15 φοιτητές. Για την εισαγωγή απαιτούνται πτυχίο σε σχετικό αντικείμενο, τεκμηριωμένη καλή γνώση 2 γλωσσών πέραν της ελληνικής (η μια είναι υποχρεωτικά η αγγλική) και εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι αιτήσεις, που πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Κτίριο Διοίκησης, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη), που έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

Η εισαγωγή των υποψηφίων στο πρόγραμμα γίνεται βάσει γραπτών εξετάσεων στις δύο ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει (αγγλικά και άλλη μια ευρωπαϊκή γλώσσα). Κατά τις εξετάσεις οι υποψήφιοι καλούνται να κατανοήσουν ένα σύντομο ξενόγλωσσο κείμενο λογοτεχνικής κριτικής ή θεωρίας και να το σχολιάσουν στα ελληνικά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προτεινόμενη εξεταστέα ύλη. Συνιστάται οι υποψήφιοι να εξοικειωθούν με τις βασικές κατευθύνσεις στη θεωρία λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται στο διάστημα μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται έγκαιρα στους υποψήφιους.

εδώ θα βρείτε το κείμενο της αίτησης σε μορφή αρχείου MS Word

Πληροφορίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
Γραμματεία Τμήματος Αγγλικής 3ος όροφος,
Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ., 54 124 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 - 99 5447, 99 7402
email: info@enl.auth.gr