Свържете се с нас

Отговорно лице:

Янти-Мария Цибли
Професор по психолингвистика
 
Катедра Английски език и филология
Специалност Езикознание
Солунски Аристотелев университет
541 24, Солун

Email: me2glosses@enl.auth.gr

или използвайте долната форма:

Име
e-mail