Επικοινωνήστε μαζί μας

Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Ιάνθη-Μαρία Τσιμπλή
Καθηγήτρια Ψυχογλωσσολογίας
 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τομέας Γλωσσολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
541 24, Θεσσαλονίκη

Email: me2glosses@enl.auth.gr

ή εναλλακτικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Ονοματεπώνυμο
Ηλεκτρονική διεύθυνση