Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας

To μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης γλώσσας στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στη γλωσσική διδασκαλία. Συγκεκριμένα, στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος αυτού να διερευνήσουν και να εξετάσουν θέματα τα οποία σχετίζονται με τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης καθώς επίσης και τη σημασία τους για τη γλωσσική διδασκαλία. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για άτομα με διδακτική εμπειρία και τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκμάθησης και διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση του ΜΔΕ έχει 4 μαθήματα κορμού που καλύπτουν τις παρακάτω γνωστικές περιοχές: Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς Σκοπούς, Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας, Ερευνητικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Εκμάθηση και Διδασκαλία Δεξιοτήτων. Πέραν των μαθημάτων κορμού οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ποικιλία επιλεγόμενων μαθημάτων που προσφέρονται ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες του Τομέα αλλά και με τις ίδιες τις επιλογές των φοιτητών/τριών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ανά διετία μεταξύ 1 Απριλίου και 15 Μαΐου στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στον 3ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή, προσωπικά ή ταχυδρομικά.

Κριτήρια αξιολόγησης

Εξεταστέα ύλη 2014-2015