ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
WILEY ONLINE BOOKS
A Companion to William Faulkner
Editor(s):  Richard C. Moreland
Print ISBN: 9781405122245    Online ISBN: 9780470996881
A Companion to African-American Studies
Editor(s): Lewis R. Gordon, Jane Anna Gordon
Print ISBN: 9780631235163    Online ISBN: 9780470996645
A Companion to Television
Editor(s): Janet Wasko
Print ISBN: 9781405100946    Online ISBN: 9780470997130
A Companion to Asian American Studies
Editor(s): Kent A. Ono
Print ISBN: 9781405115940    Online ISBN: 9780470996928
A Concise Companion to Modernism
Editor(s): David Bradshaw
Print ISBN: 9780631220541    Online ISBN: 9780470693506

A Companion to Romance: from Classical to Contemporary
Editor(s): Corinne Saunders
Print ISBN: 9780631232711    Online ISBN: 9780470999172

A Companion to Satire
Editor(s): Ruben Quintero
Print ISBN: 9781405119559    Online ISBN: 9780470996959
A Companion to Cultural Studies
Editor(s): Toby Miller
Print ISBN: 9780631217886    Online ISBN: 9780470998809
A Companion to Twentieth-Century American Drama
Editor(s): David Krasner
Print ISBN: 9781405110884    Online ISBN: 9780470996805
A Companion to the Eighteenth-Century English Novel and Culture
Editor(s): Paula R. Backscheider, Catherine Ingrassia
Print ISBN: 9781405101578    Online ISBN: 9780470996232
Handbook of Linguistics
Editor(s): Mark Aronoff, Janie Ress-Miller
Print ISBN: 9780631204978    Online ISBN: 9780470756409
Blackwell Handbook of Language Development
Editor(s): Erika Hoff, Marilyn Shatz
Print ISBN: 9781405132534    Online ISBN: 9780470757833
Handbook of Applied Linguistics
Editor(s): Alan Davies, Catherine Elder
Print ISBN: 9780631228998    Online ISBN: 9780470757000
A Companion to Shakespeare's Works, Volume 1: The Tragedies
Editor(s): Richard Dutton, Jean E. Howard
Print ISBN: 9780631226321    Online ISBN: 9780470996539
A Companion to Shakespeare's Works, Volume 2: The Histories
Editor(s): Richard Dutton, Jean E. Howard
Print ISBN: 9780631226338    Online ISBN: 9780470996546
A Companion to Shakespeare's Works, Volume 3: Literature and Culture
Editor(s): Richard Dutton, Jean E. Howard
Print ISBN: 9780631226345    Online ISBN: 9780470996553
A Companion to Shakespeare's Works, Volume 4: The Poems, Problem Comedies, Late Plays
Editor(s): Richard Dutton, Jean E. Howard
Print ISBN: 9780631226352    Online ISBN: 9780470996560
The Handbook of World Englishes
Editor(s): Braj B. Kachru, Yamuna Kachru, Cecil L. Nelson
Print ISBN: 9781405111850    Online ISBN: 9780470757598
The Handbook of Historical Linguistics
Editor(s): Brian D. Joseph, Richard D. Janda
Print ISBN: 9780631195719    Online ISBN: 9780470756393
Educational Testing
Author(s): James Boyle, Stephen Fisher
Print ISBN: 9781405146593    Online ISBN: 9780470774090
Teaching and Learning
Editor(s): Charles Desforges, Richard Fox
Print ISBN: 9780631217480    Online ISBN: 9780470690048

A companion to the Victorian novel
Editor(s): Patrick Brantlinger, William B. Thesing
Print ISBN: 9781405132916   Online ISBN: 9780470996324

A companion to nineteenth-century Britain
Editor(s): Chris Williams
Print ISBN: 9781405156790   Online ISBN: 9780470997147

A companion to contemporary Britain, 1939-2000
Editor(s): Paul Addison, Harriet Jones
Print ISBN: 9781405167307   Online ISBN: 9780470996195
A companion to Jane Austen
Editor(s): Claudia L. Johnson, Clara Tuite
Print ISBN: 9781405149099
  Online ISBN: 9781444305968
A concise companion to English Renaissance literature
Editor(s): Donna B. Hamilton
Print ISBN: 9781405113588
  Online ISBN: 9780470696149
A concise companion to the Romantic age
Editor(s): Jon Klancher
Print ISBN: 9780631233558
  Online ISBN: 9781444308563
A companion to eighteenth-century poetry
Editor(s): Christine Gerrard
Print ISBN: 9781405113168
  Online ISBN: 9780470996638
A companion to Victorian poetry
Editor(s): Richard Cronin, Alison Chapman, Antony H. Harrison
Print ISBN: 9781405176125
  Online ISBN: 9780470693537
A companion to the modern American novel 1900-1950
Editor(s): John T. Matthews
Print ISBN: 9780631206873
  Online ISBN: 9781444310726
A companion to the history of the English language
Editor(s): Haruko Momma, Michael Matto
Print ISBN: 9781405129923   Online ISBN: 9781444302851
A companion to Henry James
Editor(s): Greg W. Zacharias
Print ISBN: 9781405140423   Online ISBN: 9781444304978
A companion to American cultural history
Editor(s): Karen Halttunen
Print ISBN: 9780631235668   Online ISBN: 9780470691762
The Blackwell guide to feminist philosophy
Editor(s): Linda Martin Alcoff and Eva Feder Kittay
Print ISBN: 9780631224280   Online ISBN: 9780470696132
 

Handbook of narratology
Editor(s): Peter Huhn
Print ISBN: 9783110189476   Online ISBN: 9783110217445

 

 

Modals in the languages of Europe : a reference work
Editor(s): Björn Hansen, Ferdinand de Haan
Print ISBN: 9783110219203   Online ISBN: 9783110219210

 

 

A companion to crime fiction
Editor(s): Charles J. Rzepka and Lee Horsley
Print ISBN: 9781405167659   Online ISBN: 9781444317916

 

 

The handbook of language contact
Editor(s): Raymond Hickey
Print ISBN: 9781405175807   Online ISBN: 9781444318159

 

 

The handbook of language teaching
Editor(s): Michael H. Long and Catherine J. Doughty
Print ISBN: 9781405154895   Online ISBN: 9781444315783

 

 

The handbook of computational linguistics and natural language processing
Editor(s): Alexander Clark, Chris Fox, and Shalom Lappin
Print ISBN: 9781405155816   Online ISBN: 9781444324044

 

 

The American novel now: reading contemporary American fiction since 1980
Author(s): Patrick O'Donnell
Print ISBN: 9781405167574   Online ISBN: 9781444317893

 

 

A concise companion to American fiction 1900-1950
Editor(s): Peter Stoneley and Cindy Weinstein
Print ISBN: 9781405133678   Online ISBN: 9780470694107

 

 

A companion to twentieth-century United States fiction
Editor(s): David Seed
Print ISBN: 9781405146913   Online ISBN: 9781444310108

 

The history of the English spelling
Author(s): Christopher Upward, George Davidson
Print ISBN: 9781405190244   Online ISBN: 9781444342994
A new companion to the Gothic
Editor(s): David Punter
Print ISBN: 9781405198066   Online ISBN: 9781444354959Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημιουργία: 2003
Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουνίου 2017
Σχόλια - Παρατηρήσεις: Webauthor