The JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS - Volume 17
Annual Publication of the Greek Applied Linguistics Association

Contents

Mαίρη Bαλιούλη
Yπερβολές, Aυθαιρεσίες και Nοηματικές Eκπτώσεις

Mαριάνθη Mακρή-Tσιλιπάκου
Aυτόπτες μάρτυρες: H τηλεοπτική εκδοχή του καθημερινού λόγου

Σπύρος Μοσχονάς
Οι Διορθωτικές Στήλες στον Ελληνικό Τύπο

Kατερίνα Mυστακίδου
Nέες κατευθύνσεις και προβλήματα στη γλώσσα των M.M.E.

Περικλής Πολίτης
Η στίξη στον τύπο: Aπό τη γραμματική της πρότασης στη ρητορική του μικροκειμένου

Tριανταφυλλιά Σαραφίδου
Συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου των τηλεοπτικών ιδεολογικών συζητήσεων

Pούλα Tσοκαλίδου
Θέματα κοινωνιογλωσσολογίας για δημοσιογράφους

Σωφρόνης Χατζησαββίδης
Η είδηση ως λόγος: Xρήση και «παρα-χρήση» των γλωσσικών επιλόγων στον ελληνικό ειδησεογραφικό λόγο

bullet Mαίρη Bαλιούλη
Yπερβολές, Aυθαιρεσίες και Nοηματικές Eκπτώσεις

The use of arbitrary or exaggerated attribution/categorisation or evaluation both in news stories and in various types of texts in the print media can indicate some interesting tendencies, which add the characteristic of colour not only to the print media but to the modern Western societies, as well. More specifically, the use of certain words that attribute significant qualities to relatively insignificant situations and/or personalities or the frequent occurrence of arbitrary evaluation/categorisation can be interpreted as populism. However, such phenomena can be further interpreted in terms of a more general tendency on the part of the human being to focus almost exclusively on the tangible, and the visible, on that which can be fulfilled with the least possible effort and at the least possible time. Moreover, they indicate lack of moderation and lack of the sense of proportion.


bullet Mαριάνθη Mακρή-Tσιλιπάκου
Aυτόπτες μάρτυρες: H τηλεοπτική εκδοχή του καθημερινού λόγου
In a quest for daily 'liveness' as immediacy, Greek television news broadcasts routinely incorporate large chunks of 'live' transmissions, consisting of on-the-scene reporters interviewing eyewitnesses to emerging news, which are offered to the audience as slices of real life 'as it happens/has happened'. Participants to such occasions proffer their witnessed accounts in a number of different shapes, which range from expert opinion to life-stories and from non-narrative to narrative modes, employing strategies which are drawn from the pool of ordinary everyday talk, but also, often, borrowing from television discourse.


bullet Σπύρος Μοσχονάς
Οι Διορθωτικές Στήλες στον Ελληνικό Τύπο
The columns on language usage in the Greek newspapers and periodicals are examined in order to identify the linguistic and ideological standards by means of which Standard Modern Greek is being conceptualized and spoken of in public discourse. Although the linguistic standards employed reproduce parochial ideological oppositions, which belong to the history of the perennial Greek language question, in recent years a significant change has occurred in the conception of 'proper usage'. A new model has emerged, which places emphasis on a small set of writing practices, focusing on particular constructions; this new 'phraseological' model tends to replace the once dominant 'grammatical' or 'morphological' approach, which used to place emphasis on the morphology and the etymology of words. While the traditional model was considered appropriate for general education, the new one can be seen as means for securing 'symbolic distinction' to a smaller group of craft professionals (writers, editors, proofreaders).

bullet Kατερίνα Mυστακίδου
Nέες κατευθύνσεις και προβλήματα στη γλώσσα των M.M.E.
The language used in the press and the mass media is facing more than ever a serious problem due to the fact that it never had acquired its own specialised vocabulary. In the absence of a closed specific terminology, the language of journalism is open, without any restrictive borders, to the outsiders of the profession. Recently, there has been a visible change in the news, not only in the use of words but also in syntax. A much looser vocabulary with some shocking words is permitted. Another symptom of the change, visible in printed journalism, is the elimination of strict punctuation rules. There is an increase in the use of quotation marks in the texts suggesting the double meaning or putting emphasis on the words. The syntax of the text, not only in the newspapers and magazines but in radio and television as well has become inordinate. Probably, the language used in journalism, being the everyday language, reflects better than anything else the changes of the world. Particularly, in the 90's, after the collapse of the Eastern Bloc, globalisation and the use of the Internet, a new attitude about lifestyle and design has developed and was first expressed in the media and has made major inroads in the journalistic vocabulary.


bullet Περικλής Πολίτης
Η στίξη στον τύπο: Aπό τη γραμματική της πρότασης στη ρητορική του μικροκειμένου
This paper deals with a well-known variety of newspaper language, the headline language. Front-page headline constitute a structured, stylistically marked unit of news discourse, i.e. a micro-text, which is greatly accommodated by 'melodic' punctuation marks (question mark, exclamation mark, suspension points) and quotation marks as well. These marks convey interpersonal (social / affective) meanings in their own right. In particular, as illocutionary pointers they indicate non-assertive speech acts, while expressing various non-referential meanings, and as projection pointers they turn a text to an overtly polyphonic ensemble, where connotations play a crucial role in textual meaning production. Drawing on material from national newspapers, this paper aims to describe in detail the specific uses of interpersonal punctuation in headline language and support the assumption that headline punctuation (along with grammatical punctuation) makes up a continuum of markedness ranging from stylistic neutrality to pronounced expressivity.


bullet Tριανταφυλλιά Σαραφίδου
Συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου των τηλεοπτικών ιδεολογικών συζητήσεων
Dans cet article on part d'un corpus de débats télévisés afin d'examiner les endroits de la conversation qui se présentent les plus favorables pour permettre l'insertion des locuteurs dans le discours. Ceci est d'un intérêt particulier, car les débats à la télévision constituent un domaine d'interactions d'ordre idéologique, c'est-à-dire un domaine qui est de nature à mettre en place un cadre communicatif par excellence polémique où s'instaurent des conditions compétitives pour ce qui concerne la prise de la parole et le respect des lois conversationnelles.
Un tel 'climat' interactionnel présuppose une manipulation spéciale des règles d'entrée et de sortie dans l'interaction, avec des conséquences certaines sur les mécanismes de cohésion et de cohérence qui se développent au sein du discours. On constate donc que souvent l'interaction 's'édifie' irrationnellement sans réciprocité élémentaire de perspectives; d'autre part les entrées des interactants forment un discours qui se caractérise par une particularité d'options qui concernent les types de cohésion entre les échanges ainsi que la cohérence des actes de langage réalisés.

bullet Pούλα Tσοκαλίδου
Θέματα κοινωνιογλωσσολογίας για δημοσιογράφους

Sociolinguistics aims to study language not on an abstract level but within the framework of specific situations, demonstrating its meaning for human life. Thus, it suggests a socio-political and cultural approach to linguistic analysis and it describes the variation of every language and linguistic community. In this light, we consider sociolinguistics to provide important tools for successful research into social issues in the area of journalism. In the present paper, we analyse specific sociolinguistic issues, which are directly related to journalistic research. Specifically, we deal with the issue of linguistic heterogeneity in a multicultural society and certain research methods that are related with journalism, those of the interview and the participant observation. We discuss issues such as ethnic identity and the introduction of the researcher into communities with the aim of gathering useful information. Finally, we suggest ways of combining sociolinguistic theory and research with the practices of journalists. We are convinced that such a combination will contribute a great deal to the fulfillment of the social role of journalists with a greater amount of credibility and success.

bullet Σωφρόνης Χατζησαββίδης
Η είδηση ως λόγος: Xρήση και «παρα-χρήση» των γλωσσικών επιλόγων στον ελληνικό ειδησεογραφικό λόγο
This paper aims at the exploration of the way that the users of the Greek media discourse use and abuse the various possible linguistic potentialities. For that reason, we analyse and show through examples taken from the Greek media discourse several chosen linguistic choices commonly used by Greek journalists during the last years; these linguistic choices are the subject of the international scientific research relevant to tests and style: re-contextualization, conversationalization, oralization, intertextuality, referee design. We also examine the use and abuse of the morphological variety of the Greek media discourse.