The JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS - Volume 13
Annual Publication of the Greek Applied Linguistics Association

Contents

Παναγούλα O. Aντωνίου
Kοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή και εκμάθηση της Nεοελληνικής ως ξένης γλώσσας

Christina Ayakli
Abstract Possession and 'Have+Verb' Grammatical Constructions in Modern Greek

Eλένη Kασάπη-Zωντανού
H διδασκαλία των Iταλικών στη Σχολή Eπιστημών Yγείας AΠΘ:
Στάδια προετοιμασίας μιας διδακτικής ενότητας

Δημήτρης Kιουπριτζής- Kατερίνα Σιββά -Eυδοξία Iβρισιμτζή
Tα χρηστικά σημάδια

Tριανταφυλλιά Σαραφίδου
Πρόσωπα της αφήγησης: προνομιακό στοιχείο για την ανάπτυξη της συνειδητής ανάγνωσης
και παραγωγής γραπτού λόγου στο Δημοτικό Σχολείο

Mιχάλης Σετάτος
H παιγνιώδης χρήση της γλώσσας

Aντώνης Tσοπάνογλου
Παρεμβολή και δανεισμός

Maria Valiouli
'‘Yes’/‘No’ Questions, Ideology, Greek TV Viewers' Intervention and Reality

bullet Παναγούλα O. Aντωνίου
Kοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή και εκμάθηση της Nεοελληνικής ως ξένης γλώσσας
This study investigates the social and cultural factors which influence the learning of Modern Greek as a foreign language. The results of the study were the following: a) Students are affected by the national stereotype, their familiar (friends and relatives) environment, and their own perception of Greece and the Greeks. b) Equal relations between the Greek and other cultures will, on the one hand, allow people to interact and get feedback from one another and, on the other, create new perspectives for a better learning of the Greek language and culture.

bullet Christina Ayakli
Abstract Possession and 'Have+Verb' Grammatical Constructions in Modern Greek
Σ' αυτήν την ανακοίνωση εξετάζονται τα δομικά σχήματα "έχω+ρηματικός τύπος" της Νέας Ελληνικής. Υποστηρίζεται ότι τα σχήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μια υποκατηγορία της ευρύτερης κατηγορίας της αφηρημένης κτήσης. Δοκιμασία πρωτοτυπικότητας που πραγματοποιήθηκε με φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών ως υποκείμενα έδειξε ότι το σχήμα "έχω+απαρέμφατο αορίστου", όταν πρόκειται για παρακείμενο που δηλώνει εμπειρία και εκδηλώνεται σε μη συγκεκριμένο χρόνο, θεωρείται από τους ομιλητές της Νέας Ελληνικής ως το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της εν λόγω κατηγορίας. Επίσης, το σχήμα "έχω + χρονικό διάστημα + υποτακτική", που συνήθως δεν εξετάζεται παράλληλα με τον Παρακείμενο ως δομικό σχήμα με παρεμφερή έννοια, έλαβε πολύ υψηλή βαθμολογία ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας.


bullet Eλένη Kασάπη-Zωντανού
H διδασκαλία των Iταλικών στη Σχολή Eπιστημών Yγείας AΠΘ:
Στάδια προετοιμασίας μιας διδακτικής ενότητας

The field of teaching Italian in the Faculty of Health Sciences is concentrated on the specialized terminology. The teacher has to:
  • make a data base of the new terminology
  • be aware of the context clues and know how to work with them
  • teach how to choose the best definition of a word when using a dictionary
  • help the students to use their academic library and use reference materials
  • give models of finding the main idea of a text through topic sentences
bullet Δημήτρης Kιουπριτζής- Kατερίνα Σιββά -Eυδοξία Iβρισιμτζή
Tα χρηστικά σημάδια
The linguistic phenomena are divided into the sphere of norm and the sphere of inclination. Inclination comes out with the spontaneous reaction of a medium speaker at the hearing of a linguistic type unusual to him. This is a phenomenon based on the speaker's linguistic conscience. In lexicography, the entry words of the dictionaries that do not belong to the norm are pointed out, which means they accept some labels which are known as utilitarian labels / signs. They also have a metalinguistic function and they usually appear as abbreviations. At the present paper, there's an enterprise of a comparative study of the utilitarian labels/ signs in three dictionaries of the greek language.

bullet Tριανταφυλλιά Σαραφίδου
Πρόσωπα της αφήγησης: προνομιακό στοιχείο για την ανάπτυξη της συνειδητής ανάγνωσης
και παραγωγής γραπτού λόγου στο Δημοτικό Σχολείο
Dans cet article on essaie de mettre en
évidence combien il est important de faire entrer les élèves de l'école primaire dans le domaine de la production du récit par le personnage, lieu de convergence de problèmes d'écriture, problèmes qui, par ailleurs, montrent que les competences scripturales s'acquièrent au contact des écrits lus. Si on abandonne la pratique scolaire traditionnelle où le personnage n'est pas un problème d'écriture et encore moins un problème de lecture, on peut conduire les élèves à comprendre que la création d'un héros du récit est surtout une création langagière. Essayant de décrire le système des rapports qui se développent pendant la production d'un personnage du récit et entre les personnages du récit eux-mêmes d'une part et les personnages et le narrateur du récit de l'autre, on constate l'importance d'une cohérence structurale présupposant une cohérence d'attitudes et de paroles concernant le milieu et le temps d'actions des personnages. Cela dit, il est possible de structurer, autour du personnage, un inventaire des problèmes que les élèves doivent apprendre à se poser et résoudre lorsqu'ils sont en situation de production de récit et au-delà de leur associer des objectifs d'apprentissage.

bullet Mιχάλης Σετάτος
H παιγνιώδης χρήση της γλώσσας
Play, peculiar to man and to some animals, is a characteristic form of language use. A short and general overview of the playful use of language is given in this paper (with examples mostly from Common Modern Greek and selected bibliography), namely aspects studied; aim, causes and results of playful uses; playful uses in phonetics, morphology, syntax, semantics, writing, pragmatics, niveaux of language; different forms according to conscious mixing of language niveaux, text genres, witticisms (language humour), children games (cf. word games); realisation of playful use and unconscious playful use.

bullet Aντώνης Tσοπάνογλου
Παρεμβολή και δανεισμός
This paper has two main objectives: a) to present the institutions, the profile of learners and teachers of Italian in Greece today and comment on the existing materials; b) to alert educational bodies on the prospect of negative developments for Italian in Greece if courses in this foreign language are not offered in state secondary schools. The author, knowing that the Greek Ministry of Education has no plans or intention to introduce the teaching of Italian in Greece, makes suggestions to the representatives of Italy in Greece in order to urge the Ministry towards a favourable decision.

bullet Maria Valiouli
'‘Yes’/‘No’ Questions, Ideology, Greek TV Viewers' Intervention and Reality
Η εμφάνιση ερωτήσεων στις οθόνες των τηλεοράσεων που απαντώνται τηλεφωνικά με ναι/όχι, έχει γίνει πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία. Η χρησιμοποίησή τους μπορεί να ερμηνευθεί ως ένας τρόπος άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων των μέσων μαζικής επικοινωνίας/ενημέρωσης και των τηλεθεατών, αλλά και ως ένδειξη του αποφασιστικού ρόλου που μπορούν να παίξουν οι τελευταίοι στον καθορισμό του περιεχομένου των διαφόρων προγραμμάτων συνομιλίας, συνεντεύξεων και συζητήσεων. Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει τρεις τέτοιες ερωτήσεις, αναλύει την ιδεολογία που υπονοείται και προωθείται με τη χρήση τους και επιχειρηματολογεί υπέρ της άποψης ότι η λειτουργική τους αξία είναι η ενδυνάμωση της ιδεολογίας των ανθρώπων των μέσων μαζικής επικοινωνίας/ενημέρωσης.