Οδηγίες για πρωτοετείς

 

 

Χαιρετισμός προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες
από τον Πρόεδρο του Τμήματος

Τελετή Υποδοχής Πρωτοετών 2017-2018