ΜΔΣ2-310 Ιστορία της Μετάφρασης

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Το μάθημα της Ιστορίας των μεταφράσεων έχει στόχο την επαφή των φοιτητών με παραδείγματα κειμένων που επηρέασαν την θεωρία και την πράξη της μετάφρασης απο την προϊστορία μέχρι σήμερα.
Ως βασική πηγη των κειμένων υιοθετείται το έργο του Douglas Robinson: Western Translation Theory το οποίο θα αξιοποιηθει διττά: α. ως άμεση πηγη διδασκαλίας και β. ως πηγή αναγνωσμάτων κατ' επιλογήν των φοιτητών. Τα αναγνώσματα αυτά κατα διαδραστικό τρόπο θα αναπτύσσονται στην αίθουσα διδασκαλίας από τους φοιτητές που τα επέλεξαν και θα ανεβαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος ως ύλη όλων των εγγεγραμμένων στο μάθημα φοιτητών.

Για την κατηγορία ύλης [α] ακολουθούν περιεχόμενα για όλο το εξάμηνο τα οποία έχουν για την διαπολιτισμική θεώρηση της ύλης επιπλέον διαδικτυακές πηγές προσβάσιμες μέσω των λινκ που ακολουθούν.

Σε κάθε μάθημα θα σκιαγραφείται το θεωρητικό πλαίσιο απο Munday [οι εγγεγραμμενοι φοιτητές μέσω της πλατφόρμας μπορούν να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο υλικο] ώστε να γίνεται ανίχνευση των επιδράσεων των μεταφραστων και των μεταφράσεων στην σημερινή διαμόρφωση της θεωρίας και της πράξης της μετάφρασης. Δεν αποτελεί ύλη εξετάσεως αυτό το συστατικό του μαθήματος αλλά στοιχείο αυτοεκπαίδευσης για την θεωρητική κατανόηση του πλέγματος επιδράσεων που ανθολογεί ο Robinson.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.