Λογ 591 Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Εαρινό Πέμπτη09:00 12:00417j Στεφανίδου Αναστασία