Λογ 521 Θεατρικά Έργα, Κοινωνία, Πολιτισμός

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Εαρινό Τετάρτη09:00 12:00308 B Δέτση Ζωή