Λογ 500 Μείζονες Συγγραφείς

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Εαρινό Δευτέρα12:00 15:00308 πατ. Κροντήρη Τίνα (Σταματία)