Λογ 569 Ειδικά Θέματα Ι: Σύγχρονη Βρετανική Γραφή: Άτομο και Κοινωνία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Πέμπτη13:00 16:00417j Ρουπακιά Λυδία

Αρχεία μαθήματος

Course Outline