Γλ3-326 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Διδακτικές μονάδες: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 6

ΕξάμηνοΤμήμαΗμέραΑπόΈωςΑίθουσα Διδάσκων/ουσα
Χειμερινό Τρίτη16:00 18:30107 Αλεξίου Θωμαή
Εαρινό Τρίτη18:30 21:00107 Αλεξίου Θωμαή