Γλ3-582 Eπιμόρφωση Διδασκόντων την Aγγλική ως Ξένη Γλώσσα

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.