Γλ3-563 Διαπολιτισμική Eκπ/ση και η Eκμάθηση της Aγγλικής Γλώσσας

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.