Γλ2-525 Συντακτική Θεωρία

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει βασικά ζητήματα της σύγχρονης συντακτικής θεωρίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της γενετικής θεωρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύγκριση συντακτικών φαινομένων της ελληνικής και της αγγλικής με όρους παραμετρικής διαφοροποίησης αλλά και ως προς την έννοια της διαγλωσσικής συγκρισιμότητας γενικότερα. Τα περιγραφικά ζητήματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν την κατανομή των υποκειμένων? τις διαφορές στη σειρά των όρων της πρότασης? παρεμφατικούς και απαρεμφατικούς τύπους? βοηθητικά και κύρια ρήματα? διάφορους τύπους προτάσεων.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.