Γλ2-592 Γνωστική Γλωσσολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Η Γνωστική Γλωσσολογία θεωρεί ότι η γλώσσα αποτελεί ένα μέσο οργάνωσης, επεξεργασίας και μεταφοράς της πληροφορίας, είναι δηλαδή μια προσέγγιση πρωταρχικά σημασιολογική. Μια γνωστική προσέγγιση στη γλώσσα εστιάζει στη σημασία. Δεν είναι απλά μια προσέγγιση για τη γνώση της γλώσσας αλλά η ίδια η γλώσσα είναι μια μορφή γνώσης και έτσι πρέπει να μελετηθεί, με επίκεντρο τη σημασία. Υπάρχουν τέσσερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για το πώς η Γνωστική Γλωσσολογία εξετάζει τη σημασία. Η γλωσσική σημασία είναι θέμα προοπτικής. Η γλωσσική σημασία είναι δυναμική και ευέλικτη. Η γλωσσική σημασία είναι εγκυκλοπαιδική και μη-αυτόνομη. Η γλωσσική σημασία βασίζεται στη χρήση και στην εμπειρία.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.