Γλ2-541 Πραγματολογία

Τύπος μαθήματος

Επιλογής

Περιγραφή

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξερευνήσει τον τρόπο χρήσης της γλώσσας ως ενός ζωντανού κυττάρου παρά να την αναλύσει ως ένα σύνολο στα διάφορα συστατικά της. Θα επικεντρωθούμε στο πώς κατανοούμε και πράττουμε γλωσσικά, πώς συχνά εννοούμε άλλα ή και αντίθετα από αυτά που ακούμε γλωσσικά ή διαβάζουμε σε κείμενα. Η εστίαση, λοιπόν, είναι στην ερμηνεία της γλωσσικής συμπεριφοράς μέσα στο κοινωνικό της περιβάλλον. Θα προσδιορίσουμε και θα αναλύσουμε τα κυριότερα πραγματολογικά φαινόμενα, όπως πραγματολογική προϋπόθεση, θεωρία της λογικής της συνομιλίας, τύποι υπονοημάτων, γλωσσικές πράξεις, κλπ. Το μάθημα αυτό είναι άμεσα σχετικό με τη γλωσσική διδασκαλία, αφού σύγχρονες θεωρίες της διδακτικής βασίζονται στ πορίσματα της πραγματολογίας. Η πραγματολογία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και άλλων επιστημών όπου η χρήση της γλώσσας είναι θεμελιώδους σημασίας.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.