Γλ2-535 Φωνητική-Φωνολογία

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό

Περιγραφή

Αρχικά το μάθημα θα παρουσιάσει τις τρέχουσες θεωρίες παραγωγής και αντίληψης της ομιλίας. Θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες (α) να εμβαθύνουν σε σημαντικά ερευνητικά θέματα στο χώρο της φωνητικής όπως, μεταξύ άλλων, σε στοιχεία φυσιολογίας, άρθρωσης, ακουστικής, και αντίληψης, (β) να εργαστούν με αρθρωτικά και ακουστικά δεδομένα, και (γ) να εκπονήσουν πειραματική έρευνα. Στη συνέχεια, θα συζητηθεί η σχέση μεταξύ φωνητικής και φωνολογίας και θα δοθεί έμφαση στις τρέχουσες εξελίξεις στη φωνολογική θεωρία. Μέσω επιλεγμένης βιβλιογραφίας και εργασιών, το μάθημα στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν με κριτική ικανότητα τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη φωνολογική ανάλυση. Όλο το υλικό του μαθήματος (σημειώσεις, ακουστικά αρχεία, βίντεο, ιστοχώροι) είναι διαθέσιμα στο eclass.

Διδασκαλία

Ώρες διδασκαλίας: 3 | Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 10

Το Μάθημα δε διδάσκεται στην τρέχουσα περίοδο.