Καταγραφή σχολίων/παρατηρήσεων

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας παρέχει έναν ακόμα δίαυλο επικοινωνίας.

Στην παρακάτω φόρμα έχετε τη δυνατότητα ανώνυμα να μας υποβάλετε οποιοδήποτε σχόλιο ή πρόταση που έχει να κάνει με την αλληλεπίδρασή σας με το Τμήμα μας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε απάντηση μπορείτε να μας αφήσετε το σχόλιό σας επώνυμα.

Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει τόσο προς τους εν ενεργεία φοιτητές του όσο και προς τους υποψήφιους φοιτητές και τους αποφοίτους του.

 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά)
 Ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά)