Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 7/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018 - Οδηγίες για τη διαδικασία - Τροποποίηση ημερομηνίας λήξης

Βρείτε εδώ το ενημερωμένο κείμενο με τις οδηγίες για τη διαδικασία δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018.

Οι δηλώσεις μέσω του sis.auth.gr θα διαρκέσουν μέχρι και τις 14/2/2018.

Παρακολουθείτε τακτικά τις ιστοσελίδες που βρίσκονται στο υπομενού 'Προπτυχιακές Σπουδές' -> 'Εγραφές σε μαθήματα' και συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα 'Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας' στο υπομενού 'Προπτυχιακές Σπουδές'.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις