Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 2/10/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - Πρόβλημα με την εγγραφή στο Γλ3-451

Το τεχνικό πρόβλημα κατά την εγγραφή στο μάθημα Γλ3-451 Αξιολόγηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης έχει επιλυθεί. Μετά τον αυριανό πρωινό συχρονισμό η εγγραφή στο μάθημα θα είναι εφικτή. 

Επιστροφή στις ανακοινώσεις