Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 27/9/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 - Οδηγίες για τη διαδικασία

Βρείτε εδώ το κείμενο με τις οδηγίες για τη διαδικασία δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018.

Παρακολουθείτε τακτικά τις ιστοσελίδες που βρίσκονται στο υπομενού 'Προπτυχιακές Σπουδές' -> 'Εγραφές σε μαθήματα' και συμβουλευτείτε την νέα ιστοσελίδα 'Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας' στο υπομενού 'Προπτυχιακές Σπουδές'.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις