Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 26/2/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - Ενημέρωση για πρόβλημα με μαθήματα που αρχικά είχαν σωστά δηλωθεί

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε το εξής πρόβλημα:

κάνατε δήλωση αρχικά και γίνατε δεκτοί/ές σε κάποια μαθήματα. Στη συνέχεια τροποποιήσατε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. δήλωση 6ου μαθήματος) τη δήλωσή σας και σας εμφανίζεται κάποιο μήνυμα σφάλματος εγγραφής σε κάποιο από τα μαθήματα που είχατε εγγραφεί αρχικά χωρίς πρόβλημα 

παρακαλείσθε να ελέγξετε την τρέχουσα βαθμολογία του εαρινού εξαμήνου. Αν τα μαθήματα που επιθυμείτε παρουσιάζονται εκεί, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη δήλωσή σας. Πρόκειται για σφάλμα του συστήματος για το οποίο το Τμήμα Αγγλικής έχει ενημερώσει την μηχανοργάνωση για την επίλυσή του.

Μας συγχωρείτε για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.


Επιστροφή στις ανακοινώσεις