Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 17/2/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση που αφορά στα κριτήρια αποφοίτησης για εισακτέους/ες από 2010-2011 έως και 2013-2014

Εκ παραδρομής στην ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων η παρακάτω οδηγία δεν αναφέρθηκε σωστά για όλα τα έτη εισαγωγής που αφορά και τα οποία είναι 2010-2011 έως και 2013-2014.

Προκειμένου να αποφοιτήσετε πρέπει να έχετε περάσει δύο από τα παρακάτω μαθήματα: ΜΔΣ 1-118 Εισαγωγή στις Μεταφραστικές Σπουδές, ΜΔΣ 1-180 Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές (φοιτητές/ήτριες που είχαν περάσει το Πολ1-380 Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές, δεν χρειάζεται να πάρουν αυτό το μάθημα), ΜΔΣ 2-214 Μεθοδολογία της Μετάφρασης.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις