Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 13/2/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Διευκρίνιση για τις δηλώσεις μαθημάτων: Αφορά ΜΟΝΟ εισακτέους/ες 2015-16

Αν έχετε ήδη πάρει το υποχρεωτικό μάθημα από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής στο χειμερινό εξάμηνο 2016-17 και δεν χρωστάτε κάποιο μάθημα από το Α' έτος, το πέμπτο σας μάθημα μπορεί να είναι μάθημα επιλογής, όπως η Ξένη Γλώσσα (2 ΠΜ), είτε από κάποιο άλλο Τμήμα της Φιλοσοφικής ή της Παιδαγωγικής Σχολής, που να είναι όμως συγγενές προς τα διδασκόμενα μαθήματα του Τμήματός μας.

Στην περίπτωση που το πέμπτο μάθημα που θα επιλέξετε είναι πάλι από το τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον ήδη ανακοινωμένο κατάλογο μαθημάτων.

Για τα διαθέσιμα μαθήματα επιλογής από τα υπόλοιπα Τμήματα που προ-αναφέρθηκαν, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Τμημάτων.

Δώστε μεγάλη προσοχή στις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων, καθώς κάποια τμήματα (πλην του Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής) προσφέρουν μαθήματα και με 5 ΠΜ.

Τέλος, θα πρέπει να ‘κατεβάσετε’ την «Δήλωση μαθήματος ελεύθερης επιλογής από άλλα τμήματα» για να πάρετε υπογραφή από τον/την διδάσκοντα/ουσα και μετά να την καταθέσετε μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες στη Γραμματεία του Τμήματός μας.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις