Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 8/2/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Κατάταξη σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος

Βρείτε εδώ την κατάταξη φοιτητών/τριών Α έτους σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2016-2017.

Βρείτε εδώ την κατάταξη φοιτητών/τριών Β έτους σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2016-2017.

Βρείτε εδώ την κατάταξη φοιτητών/τριών Γ έτους σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2016-2017.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις