Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 8/2/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Μαθήματα Ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Β1) από το ΚΔΞΓ

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Επιστροφή στις ανακοινώσεις