Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 16/11/2016  Από: Γραμματεία Τμήματος
Τίτλος: Εγγραφή σε μαθήματα του Τμήματος Αγγλικής από φοιτητές άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής

Το τμήμα Αγγλικής προσφέρει τα μαθήματά του κοινά σε όλους του φοιτητές των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την περίοδο των δηλώσεων θα προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους γραπτή δήλωση του μαθήματος με την υπογραφή του διδάσκοντα. Απαραίτητη θεωρείται η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις