Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 2/11/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - Διαγραφές για φοιτητές/τριες με πάνω από 6 μαθήματα

Φοιτητές/ήτριες που έχουν ήδη δηλώσει ηλεκτρονικά έξι μαθήματα και έχουν καταθέσει έντυπο δήλωσης μαθήματος ελεύθερης επιλογής από άλλο τμήμα ή/και το έντυπο (με υπογραφή) για Διπλωματική εργασία ή επιβλεπόμενη ερευνητική εργασία από το Τμήμα μας, να περάσουν από την Γραμματεία του Τμήματος άμεσα.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις