Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 6/10/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - Σφάλματα σε δηλώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές

Έχει παρατηρηθεί η ένδειξη σφάλματος σε δηλώσεις μαθημάτων που έχουν γίνει αποδεκτές. Το πρόβλημα το έχουμε επισημάνει στην μηχανογράφηση για διερεύνηση και επίλυση. Παρακαλούμε όσοι/ες έχετε αντίστοιχες ενδείξεις να συμβουλεύεστε την επιλογή του μενού Πρόσφατη Βαθμολογία. Αν τα μαθήματα που επιθυμείτε εμφανίζονται στο σύνολό τους τότε παρακαλείσθε να αγνοήσετε οποιοδήποτε μήνυμα σφάλματος.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις