Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 4/10/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - διευκρινίσεις για την τρίτη ημέρα

Μετά τον συγχρονισμό του συστήματος sis.auth.gr το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη 5/10:

Επιστροφή στις ανακοινώσεις