Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 4/10/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση που αφορά στη λήψη του ΠΠΔΕ για τους/τις εισακτέους/έες του 2013-14 και μετά

Βρείτε εδώ την έκτακτη ανακοίνωση που αφορά στην λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για εισακτέους και εισακτέες του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και μετά.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις