Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 3/10/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - διευκρινήσεις για τη δεύτερη μέρα των δηλώσεων

Μετά τον επόμενο συγχρονισμό του συστήματος sis.auth.gr (το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, 03:00-):

Επιστροφή στις ανακοινώσεις