Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 3/10/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις Μαθημάτων - Νέα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για 2 νέα προσφερόμενα μαθήματα ως Ελεύθερες Επιλογές από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής. Η εγγραφή στο μάθημα θα πρέπει να γίνει με το σχετικό έγγραφο για μαθήματα από άλλα Τμήματα (δείτε προηγούμενη ανακοίνωση).

Επιστροφή στις ανακοινώσεις