Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 30/9/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - Διακοπή του συστήματος sis.auth.gr για συγχρονισμό δεδομένων

Κάθε βράδυ στις 03:00 το σύστημα sis.auth.gr συγχρονίζει τα δεδομένα του με τις κεντρικές βάσεις δεδομένων του Ιδρύματος. Η διαδικασία διαρκεί περίπου δυόμιση ώρες (ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων). Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα οπότε και η δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων δεν είναι διαθέσιμη.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις