Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 30/9/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - Διευκρίνηση για τις ΠΜ ξένων γλωσσών

Η αλλαγή στις ΠΜ των ξένων γλωσσών (δηλαδή από 6 σε 2) ξεκίνησε να ισχύει από πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Εφόσον έχετε περάσει τα 4 επίπεδα πριν τον Σεπτέμβριο του 2015 είστε κατοχυρωμένοι με όσες ΠΜ πήρατε (24).

Αν όμως σας έχουν μείνει εκκρεμότητες με τις ξένες γλώσσες, δηλ. αν δεν έχετε περάσει κάποιο/α επίπεδο/α, πρέπει να πάρετε αντί αυτού/ων κάποιο/α μάθημα/τα ελεύθερης επιλογής.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις