Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 29/9/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων - διευκρινήσεις για τα μαθήματα του τρίτου και τετάρτου έτους

Τα μαθήματα τρίτου έτους (επιπέδου 300) κατά την πρώτη μέρα των δηλώσεων θα είναι διαθέσιμα μόνο σε φοιτητές/τριες του τρίτου έτους (109-168 ΠΜ). Από το πρωί της δεύτερης μέρας (Τρίτη 4/10) θα είναι διαθέσιμα και σε άτομα με >168 ΠΜ, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Αντίστοιχα, τα μαθήματα τετάρτου έτους (επιπέδου 400) κατά την πρώτη μέρα των δηλώσεων θα είναι διαθέσιμα μόνο σε φοιτητές/τριες του τετάρτου έτους (>168 ΠΜ). Από το πρωί της δεύτερης μέρας (Τρίτη 4/10) θα είναι διαθέσιμα και σε άτομα με >108 ΠΜ, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα Γλ2-493 και Γλ4-410 τα οποία θα προσφέρονται και σε τριτοετείς φοιτητές/τριες από την πρώτη μέρα των δηλώσεων.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις