Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 29/9/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Δηλώσεις μαθημάτων και Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές/τριες που θα κάνουν Πρακτική Άσκηση (6ΠΜ) το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, θα πρέπει κατά την περίοδο των δηλώσεων να ζητήσουν την εγγραφή τους σε έως 5 μαθήματα. Η εγγραφή στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία μετά την περίοδο των δηλώσεων.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις