Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 1/10/2019  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Education VIA Culture: An International Conference on the applications of Cultural Heritage in Education

The majority of Heritage and Education conferences focus on how people can learn about Heritage and Heritage protection through educational (formal or non-formal) procedures. In our understanding, the best way to create awareness about Cultural Heritage is not just to focus on education about Heritage but to make heritage part of the educational process.

Click here for more.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις