Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 8/3/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Workshop registrations: εργαστήριο βιβλιοθήκη για τη χρήση του βιβλιογραφικού εργαλείου Zotero από την Kristin J. Jacobson στις 22/3/2018

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος σε συνεργασία με την επισκέπτρια καθηγήτρια Kristin J. Jacobson θα προσφέρει την Πέμπτη 22 Μαρτίου workshop για τη χρήση του βιβλιογραφικού εργαλείου Zotero στο χώρο του αναγνωστηρίου τις ώρες 17.00-19.00.

Zotero Workshop, March 22, 5-6pm (part 1), 6-7pm (part 2), School of English Library
Kristin J. Jacobson, Fulbright-Scholar

For registrations, please email Dr. Tatiani Rapatzikou, trapatz@enl.auth.gr

Zotero (https://www.zotero.org/) is a free bibliographic management tool. In this two-part workshop participants are invited to spend one (5-6pm) or two hours (5-7pm) learning about (part 1) and working with (part 2) Zotero and how it can assist the research process. The workshop’s first hour will introduce the tool and how it can support and enhance your research projects, learning, and teaching. Learn how to add sources, create, share, and organized bibliographies, and change citation formats with a click. Sample assignments using Zotero will also be shared. Participants that bring a laptop will set up Zotero accounts and practice using its tools, including citation management with MS Word integration, during the optional second part of the workshop. Participants that would like to participate in part two should bring their own laptop. Who should attend? Anyone who conducts research—faculty, independent researchers, and students.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις