Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 8/3/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε _5_ υποτροφιών προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα, Α.Π. 17140/08-02-2018

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 17140/8-3-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης   πέντε (5) υποτροφιών, από τα έσοδα του κληροδοτήματος, Χρήστου Βράκα για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Διαβιβαστικό του Τμήματος Κληροδοτημάτων, ΑΠΘ, εδώ.

Έγγραφο πρόσκλησης γραπτού διαγωνισμού για τις υποτροφίες από το Τμήμα Κληροδοτημάτων, ΑΠΘ, εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις